Świat inwestycji jest dla Ciebie otwarty. Fundusze sektorowe - czym są?

Z artykułu dowiesz się:  
 • czym są fundusze sektorowe?
 • jak dobierane są inwestycje
 • co jest przewagą tego typu funduszy.

 • Przeczytanie artykułu zajmie około 3 minut

  Fundusze sektorowe - czym są?

  Fundusze sektorowe stanowią nowy rodzaj funduszy, uważany przez wielu za  ryzykowny. Jest to jednak opinia nie właściwa, ponieważ najważniejszym elementem decydującym o ryzyku jest struktura wewnętrzna inwestycji funduszu i sektor gospodarczy którym fundusz się zajmuje. Faktem jest to, że jest to ten dział funduszy, który domaga się nie tylko wiedzy, ale i zrozumienia. Istota funduszy sektorowych opiera się na tym, iż skoncentrowane są one wokół spółek działających wokół jednego bądź kilku sektorów. Tworzy to przestrzeń do dużych zysków, ale też i do zwiekszonego ryzyka, kiedy ktoś nie zna się na pewnych zależnościach, zarówno giełdowych, jak i w wybranej branży.

  Dokładne przygotowanie

  Dokładne przygotowanie się do inwestowania w funduszach sektorowych to podstawa. Takie fundusze polecamy i warto z tego skorzystać, kiedy zależy nam na innowacyjnej formie inwestowania. Kiedy podejmujemy się inwestowania za pomocą funduszy sektorowych to należy pamiętać o ryzyku, głównie biznesowym. Trzeba wybrać stabilną gałąź a konkretnie branże lub biznes. Warto podejmować się inwestowania w danym sektorze przez dłuższy okres czasu. Dobrze będzie też sprawdzić, które spośród sektorów są najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne w danym czasie. To pomoże dobrze wystartować na rynku inwestycyjnym. I dzięki temu fundusze będą idealnie rozporządzane.

  Opłacalne ryzyko

  Bez wątpienia, ryzyko, które jest podejmowane w ramach funduszy sektorowych jest ryzykiem opłacalnym. Wystarczy odrobinę znać się na giełdzie i nieustannie poszerzać wiedzę z zakresu sektora, w którym się inwestuje. Wtedy podejmie się właściwe decyzje inwestycyjne. Na dodatek, korzystając ze wsparcia osób znających się na giełdzie, można liczyć na to, że wraz ze wzrostem wiedzy inwestycyjne decyzje będą jeszcze lepsze. Przyszłość funduszy sektorowych jest czymś, o czym z pewnością można stwierdzić, że będzie rozwijać się w idealnym tempie. Już w tej chwili można dostrzec, że fundusze te są chętnie wybierane przez inwestorów, zarówno początkujących, jak i już nieco bardziej doświadczonych.

  >>>>> Następny artykuł.

  Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibu0105 w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, u017ce dane przedstawione w niniejszej prezentacji maju0105 charakter wyu0142u0105cznie reklamy i promocji i nie stanowiu0105 wystarczaju0105cej podstawy do podju0119cia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiu0105gniu0119cia okreu015blonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyu0107 siu0119 z mou017cliwou015bciu0105 utraty przynajmniej czu0119u015bci wpu0142aconych u015brodku00f3w. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych su0105 oparte na danych historycznych i nie stanowiu0105 gwarancji osiu0105gniu0119cia podobnych wyniku00f3w w przyszu0142ou015bci. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tou017csamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zaleu017cnou015bci od odpowiednich obowiu0105zku00f3w podatkowych Uczestnik mou017ce byu0107 ru00f3wnieu017c zobowiu0105zany do zapu0142acenia podatku bezpou015brednio obciu0105u017caju0105cego dochu00f3d z inwestycji w funduszu w szczegu00f3lnou015bci podatku od dochodu00f3w kapitau0142owych. Niniejsze informacje nie su0105 w u017cadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynnou015bci prawnej lub wywou0142ania jakichkolwiek skutku00f3w prawnych w inny sposu00f3b, a w szczegu00f3lnou015bci nie stanowiu0105 oferty w rozumieniu przepisu00f3w Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisu00f3w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentu00f3w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spu00f3u0142kach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowiu0105 ru00f3wnieu017c oferty inwestycyjnej, oferty u015bwiadczenia usu0142ug inwestycyjnych ani u015bwiadczenia usu0142ug w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisu00f3w Rozporzu0105dzenia Ministra Finansu00f3w z 19 pau017adziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowiu0105cych rekomendacje dotyczu0105cych instrumentu00f3w finansowych, ich emitentu00f3w lub wystawcu00f3w. Szczegu00f3u0142owy opis warunku00f3w emisji, czynniku00f3w ryzyka i opu0142at oraz inne informacje dotyczu0105ce nabywania Praw Udziau0142owych emitowanych przez ASI znajduju0105 siu0119 w Regulaminie dla inwestoru00f3w udostu0119pnionych na stronie internetowej, stanowiu0105cych integralnu0105 czu0119u015bu0107 oferty.