Gratulujemy dobrego wyboru!

obraz_2022-05-24_143434820

Cieszymy się z Twojej decyzji. Prosimy wypełnić poniższy formularz, to Twoje zamówienie na lokatę. Na jego podstawie otrzymasz za pośrednictwem e-mail specjalny link, dzięki któremu bezpiecznie przekażesz nam swoje dane personalne niezbędne do zawarcia umowy, następnie otrzymasz gotowe dokumenty, by się z nimi zapoznać i je podpisać za pośrednictwem cyfrowej platformy AUTENTI, całkowicie on-line.

Możliwy jest też tradycyjny – papierowy sposób zawarcia umowy, wówczas po otrzymaniu od Ciebie wszystkich niezbędnych informacji umowę podpisaną z naszej strony otrzymasz bezpłatnie kurierem.

Na każdym etapie możesz skontaktować się z nami telefonicznie dzwoniąc do nas na numer 22 299 78 79,

lub wysyłając wiadomość do Biura Obsług Klienta e-mail: office@greenvalley.eco

Jeszcze nigdy zawarcie umowy nie było tak proste i bezpieczne!

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że połączenie jest bezpieczne, świadczy o tym symbol zamkniętej kłódki przed adresem www naszej strony oraz znak Captcha w prawym dolnym rogu strony.

DEKLARACJA RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Udziałowców, pełnomocników, osób uposażonych, spadkobierców Udziałowców Funduszu, beneficjentów rzeczywistych bądź innych osób powiązanych, w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

W związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Green Valley ASI S.A. (dalej „ASI”; „Spółka”), w tym także w związku z uczestnictwem w Alternatywnym Funduszu Inwestycyjnym wewnętrznie zarządzanym przez ASI (dalej „Fundusz”), przetwarzane są dane osobowe Udziałowców Funduszu, pełnomocników Udziałowców, spadkobierców Udziałowca, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych. Spółka dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w  tym przypadku jest Spółka, z którą Pan/Pani zawiera umowę.
Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy Placu Bankowym 2, 00-095 Warszawa, tel. +48 22 299 78 79, adres e-mail: office@greenvalley.eco (dalej:„Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt w sprawie ochrony danych gromadzonych w ASI, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@greenvalley.eco; lub korespondencyjnie na adres Administratora.

Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132