Zadanie Inwestycyjne 1

Umowa inwestycyjna Investeko S.A.

Zadanie Inwestycyjne 2

Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

Zadanie Inwestycyjne 3

Zakład Produkcji Biopaliw
Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Zadanie Inwestycyjne 4

Instalacja Termicznego
Przetwarzania LIFETEC- VACAT.

Zadanie Inwestycyjne 5

Osiedle Domów
w zabudowie szeregowej z apartamentami
VILLAPARK.

Zakład Produkcji Biopaliw Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie możliwości zagospodarowania kolejnej, nowej grupy odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzenie nowych produktów typu paliwo BIOVIG – paliwo alternatywne z frakcją biodegradowalną oraz granulatu tworzyw sztucznych PLASVIG i granulatu gumowego GUMIVIG.

Efektem technologicznym będzie nowy produkt – paliwo alternatywne z frakcją biodegradowalną BIO-VIG w którym 50% stanowić będą odpady przemysłowe i pochodne odpadów komunalnych oraz 50%  odpadów z frakcją biodegradowalną.

Opracowanie technologii kompozycji mieszanek paliw alternatywnych z odpadów z wykorzystaniem materiału biodegradowalnego wraz z budową infrastruktury i instalacji technologicznej.

Planowanymi efektami projektu będzie:

 
  • nowy produkt – paliwo alternatywne z frakcją biodegradowalną BIO-VIG w którym 50% stanowić będą odpady przemysłowe i pochodne odpadów komunalnych oraz 50%  odpadów z frakcją biodegradowalną,
 
  • uzyskanie certyfikatu w aspekcie kwalifikacji energii jako energii odnawialnej,
 
  • wykorzystanie paliwa BIO-VIG przez cementownie jako zamiennik węgla   kamiennego co po udokumentowaniu frakcji biodegradowalnej  powodować będzie zmniejszenie  wprowadzania  CO2 do atmosfery i w związku z tym  obniżenie opłat z tego tytułu,
 
  • możliwość zagospodarowania i wykorzystania energetycznego nowej grupy odpadów typu, odpady wielkogabarytowe, odpady z sortowania odpadów komunalnych, pozostałości drewna i odpadów pochodzenia roślinnego,

Główne wskaźniki projektu

Wartość inwestycji w mln PLN
Wkład finansowy Green Valley w mln PLN
Udział własny w mln PLN
Wpływy z działalności w mln PLN
Okres inwestycji w latach
Wielkość produkcji paliwa w tyś. ton

Podstawowe założenia inwestycyjne dla projektu

 

I etap inwestycji – 7.500.000 zł:

– finansowanie Green Valley ASI S.A. 5.000.000 zł,
– udział własny 1.000.000 zł,
– pożyczka, kredyt, leasing 1.500.000  zł,
– dodatkowym udziałem w przedsięwzięciu będzie wniesienie przez Spółkę do oddziału nieruchomości wraz z częścią niezbędnej infrastruktury oraz  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wartości około 2.000.000 zł.


II etap inwestycji – 2.000.000 zł:

– wpływy z bieżącej działalności oddziału 1.000.000 zł,
– leasing 1.000.000 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji: 1.02.2022 r.

Planowane zakończenie inwestycji: 01.06.2023

Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
5.000.000 PLN
Wartość zysku netto rok
1.000.000 PLN/rok
Stopień realizacji zadania
5%

Zainteresował Cię nasz projekt - chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.