Projekty2

Działaj Eko - Logicznie

Green Valley ASI S.A. – to wyspecjalizowana spółka inwestycyjna wewnętrznie zarządzająca Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym skoncentrowanym głównie na inwestycjach w obszarze szeroko pojętej ekologii.
Wybór tej wąskiej specjalizacji poparty jest naszym wieloletnim doświadczeniem i szerokimi kompetencjami nabytymi w branży inżynierii środowiska.
Nasze projekty realizowane są w następujących obszarach
Instalacje recyklingu
Zadanie inwestycyjne: Budowa franczyzowej sieci stacji recyklingu. Cel inwestycyjny: 25 stacji recyklingu o wydajności 1,85 tyś. ton każda produktu/rocznie, docelowo 45 tyś. ton rocznie.
Energia z odpadów (EZO)
Zadanie inwestycyjne: Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych LIFETEC. Cel Inwestycyjny: Instalacja kogeneracyjna o wydajności 35 tyś. Mg/rok
Budownictwo ekologiczne
Zadanie inwestycyjne: Budowa obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i przemysłowych. Cel inwestycyjny: Wzrost wartości PUM i obniżenie kosztów eksploatacji, poprzez zastosowanie OZE,
Biogazowanie
Zadanie inwestycyjne: Budowa elektrociepłowni biogazowej. Cel inwestycyjny: Produkcja energii – moc elektryczna 2 MWe
01 05
Wszechstronne kompetencje

Nasi partnerzy technologicznie posiadają niezbędne zasoby by realizować projekty

w zakresie recyklingu, energetycznego przetwarzania odpadów,

rekultywacji terenów zdegradowanych i budownictwie indywidualnym oraz przemysłowym z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Umów się z nami na konsultacje
02 05
Nasze kompetencje - to Twoja siła inwestycyjna.

Ponad 20 lat doświadczenia w branży środowiskowej,

posiadamy jedyną w Polsce półprzemysłową instalację badawczą do energetycznego przetwarzania odpadów zbudowaną w ramach projektu LIFEcogeneration,

Ponad 10 lat zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Klienci stale współpracujący z naszymi partnerami:
03 05
Partnerzy funduszu

Spółka Investeko S.A. – notowana na GPW na rynku New Connect – to jeden ze strategicznych partnerów naszego funduszu. Wartością spółki jest połączenie doświadczenia jako produkcyjnej spółki recyklingowej z zapleczem naukowym i doradczym spółki, która wspiera w zakresie gospodarki odpadami i doradza takim markom jak Leroy Merlin, DHL, VEOLIA, KOMPANIA PIWOWARSKA, Grupa Żywiec S.A., GTL S.A. zarządzający Portem Lotniczym

w Pyrzowicach, wykonując liczne zlecenia środowiskowe, rekultywacji terenów zdegradowanych, czy projektując instalacje itp.

 

Eko-outsourcing

W zakresie eko-outsorcingu spółka zależna Investeko Serwis

Sp. z o.o. obsługuje ponad 300 wielko powierzchniowych obiektów w Polsce (wiele galerii handlowych), posiadając w ten sposób status największej tego typu firmy z niepodważalnym większościowym udziałem w rynku.

04 05
Centrum Badawczo Rozwojowe

Spółka Investeko S.A. posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe wybudowane w ramach projektu LIFEcogeneration.pl finansowanego przez Komisje Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dzięki tym działaniom w Świętochłowicach została wybudowana pierwsza w Polsce i jedyna instalacja, uzgodniona środowiskowo jako „nie-splarnia” będąca prototypem przemysłowym instalacji do energetycznego zagospodarowania odpadów. Dzięki temu Spółka zyskała unikalną na skalę krajową kompetęcję w zakresie projektowania i budowy tego typu instalacji. Prezes spółki Pan inż. Arkadiusz Primus jest również uznanym konsultantem i doradcą dla wielu spółek komunalnych w kraju będących obecnie na etapie wykorzystania tej technologii, w projektach prowadzonych już obecnie w kilku lokalizacjach na terenie Polski.

05 05
Ekopartner Silesia Sp. z o.o. - recykling tworzyw sztucznych PP/PE

Kolejnym partnerem technologicznym jest spółka Ekopartner Silesia Sp. z o.o., która do 17 lat zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych, dzięki tym doświadczeniom udało nam się powołać do życia wspólny projekt pn. „Sieć stacji recyklingu tworzyw sztucznych PP/PE”.

Głównym założeniem dla tego projektu jest wykorzystanie wiedzy kompetencji oraz sytuacji rynkowej, która na chwilę obecną jest w fazie silnie wzrostowej. Strategia odpadowa przyjęta przez UE oraz Polskę na lata 2020 – 2030 wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju a przejęte unormowania ustawowe i prawne zabezpieczają stabilny rozwój tej branży

Dzwoń teraz!