LOKATA RENTIERSKA

eko-rentier progresja

ZATRZYMAJ INFLACJĘ - ZACZNIJ ZARABAĆ NA SWOIM KAPITALE
otrzymując wypłatę z zysku co kwartał przez 5 lat!

01

oprocentowanie lokaty EKO-RENTIER z kwartalną rentą progresywną (rosnącą).

CAŁKOWITY ZYSK = 30 000 zł**

* renta obliczona dla wkładu o wartości 100 000 zł zwracanym na koniec umowy w tej samej wysokości (po 5 latach).

** podana kwota podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

02

oprocentowanie lokaty EKO-RENTIER z kwartalną rentą stałą.

CAŁKOWITY ZYSK = 16 385 zł**

* maksymalna renta obliczona dla wkładu o wartości 100 000 zł rozliczanym do wyczerpania

jego wartości do zera w ciągu trwania umowy (5 lat).

** podana kwota podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

04

profil inwestora

Lokata przeznaczona jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oczekujących wypłaty z zysku co kwartał w trakcie trwania umowy od wartości posiadanego kapitału. Oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte w Karcie Informacyjnej Produktu oraz w umowie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na lokatę
lub wybrać jeden z poniższych pakietów.

Łączna maksymalna wartość zysku z lokaty rentierskiej do 30%*

**Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat

Pakiet S

Wartość pakietu 30.000 zł
maksymalna wartość premii**
9.000 zł

Pakiet M

Wartość pakietu 50.000 zł
maksymalna wartość renty**
15.0000 zł

Pakiet L

Wartość pakietu 100.000 zł
maksymalna wartość renty**
30.000 zł

Pakiet XL

Wartość pakietu 200.000 zł
maksymalna wartość renty**
60.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

*- prezentowane oprocentowanie obliczone jest dla maksymalnego, 5 letniego czasu trwania lokaty rentierskiej oraz dla wariantu z rentą rosnącą.

**- renta jest wartością oprocentowania dla lokaty rentierskiej, podana została w wartości brutto,  wypłacana będzie w wartości netto (z_uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w pakiecie dla maksymalnego czasu trwania lokaty wynoszącego 5 lat. Skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy sumę wypłaconych rent (szczegóły w warunkach umowy).

Uwaga – wartość oprocentowania (premii finansowej) jest zmienna i zależna od czasu trwania inwestycji. Rozwiązanie lokaty przed planowanym terminem będzie się wiązać ze zmianą wartości tej premii (szczegóły w umowie).

Szczegółowe warunki opisywanych inwestycji otrzymasz na e-mail po rejestracji WYBORU. Na każdym etapie rejestracji Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132