EKO-LOKATA RENTIERSKA

Umowa inwestycyjna
A Oprocentowaniem stałym

ZATRZYMAJ INFLACJĘ - ZACZNIJ ZARABAĆ NA SWOIM KAPITALE
otrzymując wypłatę z zysku co kwartał przez 5 lat!

Inwestuj mądrze swoje oszczędności i ciesz się regularnym dochodem dzięki naszej lokacie rentierskiej z kwartalną wypłatą odsetek! Nasza lokata to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich oszczędności pracują dla nich zawsze na najlepszych warunkach. Oferujemy stałe oprocentowanie na okres 5 lat, co pozwala na przewidywanie wysokości wypłat odsetek na każdym etapie inwestycji.
Dodatkowo, nasza lokata zapewnia kwartalne wypłaty odsetek, dzięki czemu możesz regularnie cieszyć się dodatkowym dochodem bez konieczności rezygnowania z kapitału.
Nie trać szansy na stabilny i bezpieczny dochód, zainwestuj już dziś w naszą lokatę rentierską z kwartalną wypłatą odsetek!

01

oprocentowanie EKO-LOKATY RENTIER
z kwartalną rentą progresywną (rosnącą).

1Zysk obliczony jest dla wkładu pieniężnego w wysokości 100 000 zł zwracanego na koniec umowy (po 5 latach). Podana kwota odsetek kwartalnych podlega opodatkowaniu PIT-8AR.

02

Warunki umowy

 

Rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą aktywnie zarabiać na swoim kapitale oczekując stałego dochodu pasywnego.

W trakcie umowy wypłaconych zostanie 20 rent kapitałowych o łącznej wartości…

 

CAŁKOWITY ZYSK = 40 000 zł 1

 

Po zakończeniu umowy następuje zwrot kapitału w_wysokości równej w dniu wpłaty.

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu. Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:
  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat.
Produkt nie jest objęty bankowym funduszem gwarancyjnym.
Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zgodnie z ustawą o działalności funduszy alternatywnych nie korzystamy z dźwigni finansowej. Szczegółowe informacje o warunkach umowy zawarte są w umowie i regulaminie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę
lub skorzystać z poniższych przykładów.

Łączna maksymalna wartość zysku z lokaty rentierskiej do 40%1.
Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat3.
Portfel S

Wartość lokaty 30.000 zł
maksymalna wartość
renty2
12.000 zł

Portfel M

Wartość lokaty 50.000 zł
maksymalna wartość
renty2
20.0000 zł

Portfel L

Wartość lokaty 100.000 zł
maksymalna wartość
renty2
40.000 zł

Portfel XL

Wartość lokaty 200.000 zł
maksymalna wartość
renty2
80.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

2– prezentowane oprocentowanie obliczone jest dla maksymalnego, 5 letniego czasu trwania lokaty rentierskiej oraz dla wariantu z rentą rosnącą.
3
– renta jest wartością oprocentowania dla lokaty rentierskiej, podana została w wartości brutto,  wypłacana będzie w wartości netto (z_uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w pakiecie dla maksymalnego czasu trwania lokaty wynoszącego 5 lat. Skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy sumę wypłaconych rent (szczegóły w warunkach umowy).

Informacje prawne:

Uwaga – wartość oprocentowania (premii finansowej) jest zmienna i zależna od czasu trwania inwestycji. Rozwiązanie lokaty przed planowanym terminem będzie się wiązać ze zmianą wartości tej premii (szczegóły w umowie).

Szczegółowe warunki opisywanych inwestycji otrzymasz na e-mail po rejestracji WYBORU. Na każdym etapie rejestracji Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia _1997 r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132