nasze projekty, a Twój zysk

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Długoszynie

Jest to pierwsza z dwóch instalacji komercyjnych LIFETEC budowanych w Polsce. Projekt jest najbardziej zawansowany w realizacji spośród pozostałych.

Centrum Recyklingu i Energetyki Odnawialnej - CREO w Świętochłowicach

Projekt polega na przebudowie i_dostosowaniu istniejącej instalacji termicznego przetwarzania w wersji demonstracyjnej znajdującej się w zasobach majątkowy spółki w Świętochłowicach.

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Myszkowie

Kolejna Instalacyjna TPO LIFETEC, która uzyskała prawomocne pozwolenie budowlane. Jest to bliźniacze rozwiązanie realizowane obecnie w Długoszynie. Projekt w obecnym stadium oczekuje na przygotowanie finansowania inwestycji.

Osiedle domów w zabudowie szeregowej z apartamentami – VILLA PARK

Unikatowy projekt inwestycyjny cieszący się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów. To już trzecia realizacja tego projektu.  Projekt wstrzymany ze względu na sytuację na rynku nieruchomościowym.

Umowa Inwestycyjna Investeko S.A.

Została zawarta w 2020 r. na podstawie tej umowy został określony zakres działań oraz maksymalne limity kwot do jakich Green Valley ASI S.A. zobowiązała udzielić wsparcia finansowego.

6 zalet EKO-LOGICZNYCH inwestycji

Globalny trend

Unia Europejska nakreśliła plany ekologiczne na najbliższe lata. Inwestowanie w rozwiązania "EKO" daje dużą pewności ponadprzeciętnego zysku i stabilności inwestycji.

Realne projekty

Twoje pieniądze posłużą do realizacji inwestycji oraz pozyskania środków z Funduszy Europejskich – będą "paliwem" dla ekologicznych projektów, realizowanych pod naszym nadzorem.

Doświadczenie

Twórcy funduszu mają ponad 20-letnie doświadczenie w branży inżynierii środowiska i recyklingu oraz unikatowe referencje, jak również własne zaplecze badawczo-naukowe.

Zysk finansowy

Fundusz oferuje konkurencyjną stopę zwrotu z inwestycji oraz pozwala zdywersyfikować Twój portfel inwestycyjny. Dodatkowo możesz osiągnąć dochód z lokat inwestycyjnych na z góry ustalonych warunkach.

Bezpieczeństwo

Green Valley podlega kontroli państwowych instytucji finansowych (KNF). Twoje środki finansowe są bardzo dokładnie rozliczane a wszelkie działania raportowane.

Zysk ekologiczny

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki "zielonym inwestycjom" rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zostań inwestorem

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.