partnerzy

Nasi partnerzy technologiczni posiadają niezbędne zasoby by realizować projekty w_zakresie recyklingu, energetycznego przetwarzania odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych i_budownictwie indywidualnym oraz przemy-słowym z_wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

„Nie możemy rozwiązać naszych problemów tym samym sposobem myślenia, którego używaliśmy, kiedy je tworzyliśmy”. Albert Einstein

LIFE cogeneration

Ponad 20 lat doświadczenia w branży środowiskowej. 10 lat doświadczenia w recyclingu tworzyw sztucznych, posiadacze jedynej w Polsce półprzemysłową instalację badawczą do energetycznego przetwarzania odpadów zbudowaną w ramach projektu.

Investeko

Spółka Investeko S.A. z którą podpisaliśmy w czerwcu 2020 roku umowę inwestycyjną, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki z grupy kapitałowej Investeko dostarczają nam gotowe rozwiązania w zakresie recyklingu, termicznego przetwarzania odpadów. Inwestujemy w ich potencjał gwarantując zrównoważony rozwój i siłę inwesycji.

Ekopartner Silesia

Ponad 10 lat zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Zostań inwestorem

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.