o nas

Spółka Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest podmiotem uprawnionym przez KNF do pozyskiwania środków finansowych od inwestorów kapitałowych z rynku publicznego, w celu lokowania ich zgodnie z ustaloną strategią i_polityką inwestycyjną, w ramach wewnętrznie zarządzanego portfela inwestycyjnego.

Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

Sprawdź nas na: inwestujswiadomie.com.pl

Inwestujemy w następujących obszarach

Energia z odpadów

Zadanie inwestycyjne: Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów (TPO) LIFETEC według autorskiego projektu spółki Investeko S.A.
Cel Inwestycyjny: Instalacja kogeneracyjna -elektrownia OZE o mocy 4 MWe i o wydajności 35 tyś. Mg/rok

Budownictwo ekologiczne

Zadanie inwestycyjne: Budowa obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i przemysłowych. Cel inwestycyjny: Wzrost wartości PUM i obniżenie kosztów eksploatacji, poprzez zastosowanie OZE

Instalacje recyklingu

Zadanie inwestycyjne: Budowa franczyzowej sieci stacji recyklingu. Cel inwestycyjny: 25 stacji recyklingu o wydajności 1,85 tyś. ton każda produktu/rocznie, docelowo 45 tyś. ton rocznie.

Druk 3D produktów z recyklatu

Zadanie inwestycyjne: skonstruowanie i wdrożenie procesu technologicznego oraz budowa drukarek 3D umożliwiających produkcję niskoseryjnych produktów bezposrednio z recyklatu z tworzyw sztucznych.

Poznaj nasze
projekty

Poznaj naszych partnerów

Zostań Inwestorem

Celem Green Valley jest finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonych projektów, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów.

„W środku trudności leży okazja”. Albert Einstein