Oferta dla inwestorów:

Fundusz Zielonych Inwestycji

Z nami zarabiasz w każdych warunkach, niezależnie od panującej koniunktury na rynkach finansowych.

Inwestujemy w energetykę odnawialną i_recygling plastiku, nieruchomości oraz budowę EKO domów energo-oszczędnych.

Lokata Inwestycyjna z progresywnym (rosnącym) oprocentowaniem.

Możesz zyskać z nami na tej lokacie inwestycyjnej nawet do 50% i_przyczynić się do ochrony środowiska.

Doskonałe rozwiązanie dla klientów pragnących mieć z góry ustalone warunki inwestycji.

Lokata Rentierska z kwartalną wypłatą odsetek.

Zatrzymaj inflację i zostań EKO Rentierem, ZACZNIJ ZARABAĆ NA SWOIM KAPITALE otrzymując wypłatę renty co kwartał nawet przez 5 lat!

Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie.

Plan Regularnego Inwestowania (PRI).

Wykorzystaj mechanizm „procenta składanego”. Zbuduj EKO KAPITAŁ na przyszłość dzięki wysokiej rentowności programu i regularnemu inwestowaniu. 

Zadbaj o swoją przyszłość finansową  lub zrealizuj Swoje cele inwestycyjne.

Lokata Inwestycyjna ze zmiennym oprocentowaniem.

Wykorzystaj każdą chwilę dla Swoich pieniędzy. Ochroń je przed inflacją dzięki zmiennej stopie oprocentowania zależnej od stopnia inflacji.

Nie pozostawaj w tyle, my Ci pomożemy.

Sprawdź nas na: inwestujswiadomie.com.pl

NASZE ROZWIĄZANIA to:

Dokładne analizy

Nasz Komitet Inwestycyjny przed przyjęciem każdego projektu wnikliwe analizuje wszelkie potencjalne zagrożenia, aby unikać niepotrzebnego ryzyka oraz optymalnie zarządzać procesem inwestycyjnym.

Sektorowe inwestycje

Skupiamy się jedynie na wybranych sektorach "zielonych inwestycji": eko-efektywny odzysk energetyczny, recykling odpadów, energetyka odnawialna i inżynieria środowiska. Dzięki temu działamy w oparciu o najnowsze wytyczne EU, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne (to kolejny zysk)..

Intuicyjne rozwiązania

Skupiamy się głównie na rozwoju już działających i sprawdzonych projektach, dzięki temu czerpiemy od razu zyski z funkcjonujących przedsięwzięć. Tak osiągamy wysoką skuteczność inwestycji.

Wszystko w jednym miejscu

Proste rozwiązanie - jeden fundusz a jednocześnie wiele projektów, wykorzystujących efekt synergii, by uzyskiwać dochód niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Tak zdywersyfikowane aktywa zapewniają duże bezpieczeństwo inwestycji.

Proste i przejrzyste umowy

Spełniając wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, regulującej zasady funkcjonowania instytucji finansowych, dbamy by umowy były proste i przejrzyste. Gwarantujemy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, dzięki autentykacji i cyfrowym podpisom poprze platformę AUTENTI.

Zdalna obsługa przez dedykowaną aplikację.

Wszystkie niezbędne operację możemy wykonać zdalnie on-line w naszym systemie transakcyjnym INVESTOR_24. Na każdym etapie masz oczywiście dostęp do doradcy (zarówno w procesie rejestracji jak i późniejszej współpracy). Przygotowane w ten sposób dokumenty dostarczymy dzięki platformie AUTENTI, byś mógł w zaciszu swego domu bezpiecznie się z nimi zapoznać i je podpisać cyfrowo.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.

Informacje prawne.

Green Valley ASI S.A. (dalej: ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że prezentowane informacje mają charakter informacji marketingowej oraz promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej. Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat.
ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sieprnia1997 r. - Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje zawarte są w umowach i regulaminach Lokat inwestycyjnych.
Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej zależy od spełnienia zasad zawartych w przepisach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zarówno przez Fundusz, jak i indywidualnie przez każdego Uczestnika Funduszu

Sprawdź nas na: inwestujswiadomie.com.pl