Plan Regularnego Oszczędzania

PRO

OSZCZĘDZAJ REGULARNIE - WYKORZYSTAJ SIŁĘ PROCENTA SKŁADANEGO.

01

główne założenia planu

Czas trwania umowy - do 10 lat

Wpłata regularna - min. 100 zł

Oprocentowanie roczne - 8%

Wpłata dodatkowa - dowolna

Częstotliwość składki regularnej - miesiąc, kwartał, rok.

Sprawdź na kalkulatorze jak będą wyglądać Twoje oszczędności w czasie trwania Planu. Kalkulator służy do obliczania przybliżonej sumy oszczędności w regularnym oszczędzaniu (ze składką miesięczną). Wystarczy, że podasz, wysokośc składki i czas oszczędzania w miesiącach.

Dochody z lokat i rachunków oszczędnościowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie informacje i podane wartości, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają charakter wyłącznie szacunkowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Symulacja zakłada utrzymanie zadanego oprocentowania na niezmienionym poziomie przez cały okres oszczędzania, zatem należy wziąć pod uwagę ryzyko zmiany stopy procentowej. W kalkulatorze wykorzystane są matematyczne zasady zaokrągleń oraz przyjęto, że miesiąc ma 30 dni, a rok 360

02

prosta kalkulacja planu

Kalkulator oszczędnościowy

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

 

 

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 5-10 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.

Oferta dla inwestorów

Każdy może wpłacić dowolna kwotę w ramach planu
lub wybrać jeden z gotowych pakietów pakietów.

Pakiet S

Wartość pakietu 12.000 zł
maksymalna wartość zysku*
6.294 zł

Pakiet M

Wartość pakietu 30.000 zł
maksymalna wartość zysku*
15.736 zł

Pakiet L

Wartość pakietu 60.000 zł
maksymalna wartość zysku*
31.472 zł

Pakiet XL

Wartość pakietu 120.000 zł
maksymalna wartość
zysku*
62.946 zł

*- prezentowana wartość zysku obliczona jest dla maksymalnego 10 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 8% oraz rocznej kapitalizacji odsetek. Zysk jest podany w wartości brutto,  wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%).

Szczegółowe warunki opisywanej lokaty znajdują się w Umowie Klienta oraz regulaminie. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley ASI S.A. i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132