LOKATA INWESTYCYJNA

EKO - LOKATA PROGRESYWNA

ZATRZYMAJ INFLACJĘ - ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ

01

oprocentowanie lokaty

02

warunki lokaty

Ochrona kapitału i maksymalizacja zysku

Progresja oprocentowania lokaty
dłużej = więcej

Kończysz kiedy chcesz

... i więcej zielonej energii na twoim koncie ...

03

polityka inwestycyjna

04

profil inwestora

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych   i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.
Szczegóły znajdziesz w Karcie Informacyjnej Produktu oraz w umowie.

6 zalet inwestycji
Green Valley

To unikatowa propozycja na rynku.

Zobacz dlaczego warto inwestować z nami.

Globalny trend

Unia Europejska nakreśliła plany ekologiczne na najbliższe lata. Inwestowanie w rozwiązania "EKO" daje dużą pewności ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji w niedługim czasie.

Bezpieczeństwo

Green Valley podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Twoje środki finansowe są bardzo dokładnie rozliczane a wszelkie nasze działania są raportowane i publicznie dostępne.

Zysk ekologiczny

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki "zielonym inwestycjom" rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Realne projekty

Twoje pieniądze posłużą do realizacji inwestycji oraz pozyskania środków z Funduszy Europejskich – będą "paliwem" dla ekologicznych projektów, realizowanych pod naszym nadzorem.

Doświadczenie

Twórcy funduszu mają ponad 20-letnie doświadczenie w branży inżynierii środowiska i recyklingu oraz unikatowe referencje, jak również własne zaplecze badawczo-naukowe.

Zysk finansowy

Fundusz oferuje konkurencyjną stopę zwrotu z inwestycji oraz pozwala zdywersyfikować Twój portfel inwestycyjny. Dodatkowo w trakcie inwestycji zyskujesz korzyść w postaci wypłaty dywidendy.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na lokatę
lub wybrać jeden z poniższych pakietów.

Łączna maksymalna wartość premii (zysku) z lokaty inwestycyjnej 35% *

Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat.

Pakiet S

Wartość pakietu 10.000 zł
maksymalna wartość premii**
3.500 zł

Pakiet M

Wartość pakietu 30.000 zł
maksymalna wartość premii**
10.500 zł

Pakiet L

Wartość pakietu 50.000 zł
maksymalna wartość premii**
17.500 zł

Pakiet XL

Wartość pakietu 100.000 zł
maksymalna wartość premii**
35.000 zł

*- prezentowane oprocentowanie obliczone jest dla maksymalnego, 5 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w wysokości 7% oraz kapitalizacji odsetek na koniec okresu.

**- premia jest wartością oprocentowania dla lokaty, podana została w wartości brutto,  wypłacana będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w pakiecie dla maksymalnego czasu trwania lokaty wynoszącego 5 lat. skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy wartość premii (szczegóły w warunkach lokaty)

Uwaga – wartość oprocentowania (premii finansowej) jest zmienna i zależna od czasu trwania inwestycji. Rozwiązanie lokaty przed planowanym terminem będzie się wiązać ze zmianą wartości tej premii (szczegóły w umowie).

Szczegółowe warunki opisywanych inwestycji otrzymasz na e-mail po rejestracji WYBORU. Na każdym etapie rejestracji Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Green Valley jest pierwszą w Polsce Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzającą Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym wyspecjalizowanym w realizacji „zielonych inwestycji” wyłącznie w obszarze ekologii.

Pod nadzorem

Dzwoń teraz!