Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

Projekt polega na przebudowie i dostosowaniu istniejącej instalacji termicznego przetwarzania w wersji demonstracyjnej znajdującej się w zasobach majątkowy spółki w Świętochłowicach.

 

Sfinansowanie tego projektu to dla Green Valley ASI S.A. jeden z głównych priorytetów. Dzięki realizacji tego zadania spółka Investeko S.A. przejdzie od procesu demonstracji technologii do jej komercjalizacji na skalę przemysłową w zakresie technologii LIFTEC, Dodatkowo realizacja projektu w nowej koncepcji CREO jest nowym pomysłem na niewielkie wysoko wydajne instalacje samowystarczalne.

 

Projekt jednocześnie ma być gotowym kompletnym produktem oraz modelem biznesowym przeznaczonym do multiplikacji na szeroką skalę w dowolnym miejscu i kraju.

 

Na terenie centrum prowadzone będą również prace nad rozwojem technologii recyklingu plastiku, które będą stanowić podstawę do budowy modelu franczyzowego.

Główne założenia projektu

0
Przychód za odpady PLN/tonu0119
0
Wydajność instalacji w tyś. ton/rok
0
Wartość projektu w mlm PLN
0
Cena energii cieplnej PLN/MWh
0
Ilość wytwarzanej energii kWe
0
Zysk netto w mlm PLN/rok

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF oraz pozostałość odpadowa po recyklingu tworzyw sztucznych. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii cieplnej. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFTEC.

 

Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne
dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.
Planowane zakończenie inwestycji: Q1 2023 r.
Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wydajność instalacji
5.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
15.000.000 PLN
Wartość zysku netto rok
4.800.000 PLN/rok
Stopień realizacji zadania
10%

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.