Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

W ramach realizacji Przedsięwzięcia Spółka Investeko S.A. wybuduje referencyjną instalację recyklingu tworzyw sztucznych, opartą o_wypracowaną w Centrum Badawczo Rozwojowym Investeko autorską technologię PLC, bazującą na rozwiązaniu technicznym wirowej separacji hydrostatycznej, stanowiącym „know-how” Spółki.

Przy realizacji projektu nawiązana została współpraca z_partnerem ze Słowenii w zakresie rozwoju modułowego systemu do komponowania niestandardowych mieszanek polimerowych, zawierających duży udział materiału pochodzącego z recyklingu oraz z_partnerem z Holandii w_zakresie rozwoju robotycznego systemu druku 3D dla materiałów poliolefinowych z_recyklingu.

Projekt jednocześnie ma być gotowym kompletnym produktem oraz modelem biznesowym przeznaczonym do multiplikacji na szeroką skalę w_dowolnym miejscu i kraju.

CREO stanowić będzie  ważny element strategii rozwoju Grupy Investeko na bazie idei „waste to product” oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku recyklingu odpadów w oparciu o_innowacyjność.

Całkowita wartość realizacji projektu inwestycyjnego plasticLIFEcycle wynosi 3.830.295 EURO.

Wartość dofinansowania projektu inwestycyjnego z_Komisji Europejskiej to 60%, a_dofinansowanie z_Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i_Gospodarki Wodnej to 35%. Czas realizacji projektu wynosi 48 miesięcy tj. do 31.07.2026 roku

Główne założenia projektu

Całkowita wartość inwestycji w mln PLN
0
Przychód za odpady PLN/tonę
0
Wydajność instalacji w tyś. ton/rok
0
Wartość projektu w mlm PLN
0
Zysk netto w mlm PLN/rok
0

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

W ramach projektu Spółka  zainstaluje specjalistyczną linię do produkcji regranulatów z_tworzyw sztucznych, która stanowić będzie ważny element strategii rozwoju oraz budowy przewagi konkurencyjnej spółki zależnej na rynku recyklingu odpadów.  Surowiec powstały w instalacji będzie stanowił również bazę surowcową dla technologii druku 3D.

Założenia inwestycyjne
dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.
Planowane zakończenie inwestycji: Q3 2026 r.
Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wartość projektu inwestycyjnego
18.000.000 PLN
Wydajność instalacji
3.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
do 5.000.000 zł
Wartość zysku z instalacji netto rok
4.800.000 PLN/rok
Stopień realizacji projektu
85%

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.

poznaj szczegóły projektu?

Materiały opisujące projekt w formacie prospektu PDF