Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Myszkowie

To druga po Długoszynie instalacja komercyjna LIFETEC powstająca w Polsce. Budowa instalacji realizowana jest ze środków finansowych pochodzących od inwestorów prywatnych. Dodatkowym ważnym źródłem finansowanie projektu  będzie wsparcie finansowe w formie dotacji oraz pożyczki nisko oprocentowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu  „Racjonalna gospodarka i ochrona ziemi – wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”, poziom wsparcia finansowego do 85% kosztów kwalifikowanych.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na Q2 (drugi kwartał) 2023 r. Projekt uzyskał już wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe oraz posiada prawomocne pozwolenie budowlane.

Inwestycja realizowana jest przez spółkę celową VIG Sp. z o.o. Instalacja jest w 100% komercyjnym rozwiązaniem bliźniaczy z instalacją w Długoszynie. W założeniu konstrukcyjnym ma produkować łącznie do 4 MWe energii  z odpadów oraz 7 MWe energii cieplnej a przy tym działa jako instalacja nie będąca spalarnią w rozumieniu przepisów o Ochronie Środowiska – to unikalne „know how” spółki Investeko S.A.

Jest to siostrzane odbicie instalacji demonstracyjnej Investeko S.A. w technologii LIFETEC lecz wyskalowane do utylizacji 35.000 Mg (ton) odpadów rocznie.

Główne założenia projektu

Cena zielonej energii w PLN/MWh
0
Moc elektryczna instalacji MWe
0
Cena za odpady w PLN/tonę
0
Wydajność instalacji do przyjęcia odpadów w ton/rok
0
Roczna produkcja energii elektrycznej netto w MWe
0

PRZYCHODY FINANSOWE

Odpady - przyjęcie w mln PLN
0
Produkcja prądu - sprzedaż w mlm PLN/rok
0
Produkcja ciepła - sprzedaż w mlm PLN/rok
0

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF oraz pozostałość odpadowa po recyklingu tworzyw sztucznych. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja zielonej energii elektrycznej. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFTEC. Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne
dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: Q2, 2023 r.
Planowane zakończenie inwestycji: Q4 2027 r.
Sposoby inwestowania: Prawa udziałowe, Lokata inwestycyjna, Lokata rentierska.

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Całkowity koszt inwestycji
110.000.000 zł
Przychody łączne rok (przyjęcie odpadów i produkcja energii)
48.800.000 PLN
Wartość zysku netto rok
26.492.000 PLN/rok
Całkowity czas zwrotu kapitału
4 lata
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
34,7%
MPV
237.285.000 zł
Stopień realizacji zadania
5%

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.