EKO-LOKATA PROGRESYWNA

Umowa inwestycyjna
Z oprocentowaniem stałym

POSTAW NA EKOLOGIĘ - ZACZNIJ ZARABIAĆ

Zainwestuj swoje nadwyżki finansowe ze stałym oprocentowaniem w skali roku! Zapewnij sobie stały dochód przez pięć lat, bez obaw o zmienność rynku czy spadki stóp procentowych. Nasze rozwiązanie jest opłacalna, a proces inwestycyjny dzięki rejestracji on-line jest prosty i szybki. Wybierz długoterminowe korzyści i zainwestuj już dziś!

01

oprocentowanie

02

warunki umowy


Ochrona kapitału i maksymalizacja zysku!


Progresja oprocentowania,
zostań z nami 5 lat
a zyskasz najwięcej, bo aż 50%*.Masz też alternatywę kończysz, kiedy chcesz!

Oprocentowanie za cały czas trwania umowy wynosi 10% w skali roku, może jednak  być niższe w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy, zgodnie z_grafiką obok.

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu. Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:
  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat.
Produkt nie jest objęty funduszem gwarancyjnym.
Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zgodnie z ustawą o działalności funduszy alternatywnych nie korzystamy z dźwigni finansowej.
Szczegółowe informacje o warunkach umowy zawarte są w umowie i regulaminie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę
lub skorzystać z poniższych przykładów.

Łączna maksymalna wartość zysku z lokaty inwestycyjnej 50%
Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat 1.
obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka S

Wartość lokaty 10.000 zł
maksymalna wartość zysku 2
5.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka M

Wartość lokaty 30.000 zł
maksymalna wartość zysku2
15.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka L

Wartość lokaty 50.000 zł
maksymalna wartość zysku2
25.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka XL

Wartość lokaty 100.000 zł
maksymalna wartość
zysku2
50.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

1 – prezentowana wartość zysku dla poszczególnych przykładowych lokat obliczona jest dla maksymalnego 5 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 10%. Odsetki roczne są zsumowane i skapitalizowane na koniec lokaty, w informacji podano wartość brutto.

2 – zysk jest podany w wartości brutto,  wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w lokacie dla pięcioletniego okresu trwania lokaty, skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy wartość zysku zgodnie z grafika w punkcie 1.

Informacje prawne:

Szczegółowe warunki opisywanej inwestycji znajdują się w Umowie Klienta. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997_r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132