LOKATA INWESTYCYJNA

eko-LOKATA PROGRESYWNa

POSTAW NA EKOLOGIĘ - ZACZNIJ ZARABIAĆ

01

oprocentowanie lokaty

02

warunki lokaty
Ochrona kapitału i maksymalizacja zysku!


Progresja oprocentowania,
zostań z nami 5 lat
a zyskasz 50% na lokacie*.Masz też alternatywę kończysz, kiedy chcesz!
Oprocentowanie za cały czas trwania umowy wynosi 10% w skali roku, może jednak  być niższe w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy, zgodnie z_grafiką obok.

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:

  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym,

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę na lokatę
lub wybrać jeden z poniższych pakietów.

Łączna maksymalna wartość zysku z lokaty inwestycyjnej 50%

*Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat.

Pakiet S

Wartość pakietu 10.000 zł
maksymalna wartość zysku**
5.000 zł

Pakiet M

Wartość pakietu 30.000 zł
maksymalna wartość zysku**
15.000 zł

Pakiet L

Wartość pakietu 50.000 zł
maksymalna wartość zysku**
25.000 zł

Pakiet XL

Wartość pakietu 100.000 zł
maksymalna wartość zysku**
50.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

*- prezentowana wartość zysku obliczona jest dla maksymalnego 5 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 10%. Odsetki roczne są zsumowane i skapitalizowane na koniec lokaty, w informacji podano wartość brutto.

**- zysk jest podany w wartości brutto,  wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%), prezentowana kwota obliczona jest dla wkładu wskazanego w pakiecie dla pięcioletniego okresu trwania lokaty, skrócenie czasu trwania lokaty zimniejszy wartość zysku zgodnie z grafika w punkcie 1.

Szczegółowe warunki opisywanej inwestycji znajdują się w Umowie Klienta. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132