Plan Regularnego INWESTOWANIA

POZYTYWNA PRZYSZŁOŚĆ

INWESTUJ REGULARNIE - ODKRYJ MAGIĘ PROCENTA SKŁADANEGO

Regularne odkładanie i inwestowanie wolnych środków finansowych to klucz do sukcesu finansowego! Dlaczego nie skorzystać z magii procenta składanego i zacząć budować swoją przyszłość już dziś?

Odkryj, jak łatwo i wygodnie inwestować regularnie i zacząć zarabiać na swoich pieniądzach dzięki potężnej sile procenta składanego. Proponujemy Ci skuteczne rozwiązania i pokażemy, jakie korzyści możesz odnieść dzięki regularnemu inwestowaniu.

Zapomnij o kłopotach finansowych dzięki elastycznemu i nowoczesnemu rozwiązaniu finansowemu jakiem jest PLAN REGULARNEGO INWESTOWANIA –  POZYTYWNA PRZYSZŁOŚĆ.

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij inwestować w swoją przyszłość!

01

główne założenia planu

Czas trwania umowy - min. 10 lat - 30 lat

Wpłata regularna - min. 100 zł

Oprocentowanie roczne - 8%

Wpłata dodatkowa - dowolna

Częstotliwość składki regularnej - miesiąc, kwartał, rok.

Sprawdź na kalkulatorze jak będą wyglądać Twoje oszczędności w czasie trwania Planu. Kalkulator służy do obliczania przybliżonej sumy oszczędności w regularnym oszczędzaniu (ze składką miesięczną). Wystarczy, że podasz, wysokośc składki i czas oszczędzania w miesiącach.

Dochody z lokat i rachunków oszczędnościowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie informacje i podane wartości, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają charakter wyłącznie szacunkowy i poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Symulacja zakłada utrzymanie zadanego oprocentowania na niezmienionym poziomie przez cały okres oszczędzania, zatem należy wziąć pod uwagę ryzyko zmiany stopy procentowej. W kalkulatorze wykorzystane są matematyczne zasady zaokrągleń oraz przyjęto, że miesiąc ma 30 dni, a rok 360 dni. Wynik może się różnić względem ostatecznej naliczonych kwot zgodnie z umową.

02

prosta kalkulacja planu

Kalkulator oszczędnościowy

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.
Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:
  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 5 lat, zalecany 10-20 lat.
Produkt nie jest objęty funduszem gwarancyjnym.
Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zgodnie z ustawą o działalności funduszy alternatywnych nie korzystamy z dźwigni finansowej. Szczegółowe informacje o warunkach umowy zawarte są w umowie i regulaminie.

Każdy może wpłacać dowolna kwotę składki w ramach planu
lub wybrać jedeną z przykładowych skarbonek.

Skarbonka S

składka 300 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami1
55.249 zł

Skarbonka M

składka 500 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami1
92.082 zł

Skarbonka L

składka 800 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami1
147.332 zł

Skarbonka L

składka 1.000 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami1
184.165 zł

1– prezentowana wartość lokaty obliczona jest dla maksymalnego 10 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 8% oraz rocznej kapitalizacji odsetek. Zysk jest podany w wartości brutto,  wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%).

Informacje prawne:

Szczegółowe warunki opisywanej umowy znajdują się w Umowie Klienta oraz regulaminie. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: ASI) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley ASI S.A. i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

    ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia_1997 r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

      Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132