Plan Regularnego Oszczędzania

PRO

OSZCZĘDZAJ REGULARNIE - ODKRYJ MAGIĘ PROCENTA SKŁADANEGO

01

główne założenia planu

Czas trwania umowy - min. 10 lat

Wpłata regularna - min. 100 zł

Oprocentowanie roczne - 8%

Wpłata dodatkowa - dowolna

Częstotliwość składki regularnej - miesiąc, kwartał, rok.

Sprawdź na kalkulatorze jak będą wyglądać Twoje oszczędności w czasie trwania Planu. Kalkulator służy do obliczania przybliżonej sumy oszczędności w regularnym oszczędzaniu (ze składką miesięczną). Wystarczy, że podasz, wysokośc składki i czas oszczędzania w miesiącach.

Dochody z lokat i rachunków oszczędnościowych są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszelkie informacje i podane wartości, które stanowią wynik pracy z kalkulatorem, mają charakter wyłącznie szacunkowy i poglądowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Symulacja zakłada utrzymanie zadanego oprocentowania na niezmienionym poziomie przez cały okres oszczędzania, zatem należy wziąć pod uwagę ryzyko zmiany stopy procentowej. W kalkulatorze wykorzystane są matematyczne zasady zaokrągleń oraz przyjęto, że miesiąc ma 30 dni, a rok 360 dni. Wynik może się różnić względem ostatecznej naliczonych kwot zgodnie z umową.

02

prosta kalkulacja planu

Kalkulator oszczędnościowy

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

 

 

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekując w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 5 lat, zalecany 10-20 lat. Produkt nie korzysta z dźwigni finansowej, nie jest objęty funduszem gwarancyjnym. Informacje o zabezpieczeniach zawarte są w umowie.

Oferta dla inwestorów

Każdy może wpłacać dowolna kwotę składki w ramach planu
lub wybrać jeden z gotowych pakietów pakietów.

Pakiet S

składka 300 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami*
55.249 zł

Pakiet M

składka 500 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami*
92.082 zł

Pakiet L

składka 800 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami*
147.332 zł

Pakiet L

składka 1.000 zł
miesięcznie przez 10 lat to Łączna wartość umowy
z odsetkami*
184.165 zł

*- prezentowana wartość lokaty obliczona jest dla maksymalnego 10 letniego czasu trwania lokaty, dla oprocentowania w skali roku w_wysokości 8% oraz rocznej kapitalizacji odsetek. Zysk jest podany w wartości brutto,  wypłacany będzie w wartości netto (z uwzględnieniem opodatkowania PIT-8AR w wysokości 19%).

Szczegółowe warunki opisywanej lokaty znajdują się w Umowie Klienta oraz regulaminie. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley ASI S.A. i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132