EKO-LOKATA POZYTYWNA


UMOWA INWESTYCYJNA
z oprocentowaniem zmiennym

POSTAW NA EKOLOGIĘ - ZACZNIJ ZARABIAĆ

Nie trać szansy na zysk i zainwestuj ze zmiennym oprocentowaniem na okres 5 lat! Zmienność rynku to szansa dla inwestorów, którzy chcą zyskać maksymalnie dzięki swoim inwestycjom. Nasza umowa pozwala na elastyczne dostosowanie oprocentowania do warunków rynkowych, co zapewni Ci korzystny zwrot z inwestycji.

Nie musisz obawiać się spadków stóp procentowych, ponieważ w naszej lokacie zawsze otrzymasz najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku dzięki gwarancji +5%1. Inwestuj z nami i zyskaj na zmienności rynku oraz rozwijającym się sektorze eko inwestycji. Wybierz długoterminowe korzyści i zainwestuj już dziś!

01

oprocentowanie

02

warunki umowy


Ochrona kapitału i maksymalizacja zysku!

Stopa oprocentowania
= stopa referencyjna + gwarantowana 5%.

Obecnie stopa referencyjna

wynosi - 6,75%.

Oprocentowanie łączne dla umowy
wynosi 11,75% w skali roku.

03

polityka inwestycyjna

Portfel Funduszu jest budowany przy łącznym uwzględnianiu trzech najważniejszych kryteriów: dbałości o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności. Inwestycje funduszu podlegają wycenie wyrażonej w wartości aktywów funduszu.

Główne branże w ramach sektorów rynkowych, które stanowią obszar inwestycyjny dla aktywów funduszu:

  • Eko-efektywny odzysk energetyczny i recykling odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego,
  • Innowacyjne rozwiązania z zakresu zagospodarowania odpadów oraz ich przetwarzania,
  • Energetyka odnawialna małej i średniej mocy,
  • Nieruchomości o charakterze komercyjnym.

04

profil inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych dokonujących terminowych lokat inwestycyjnych, oczekujących w długim okresie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, niezależnie od koniunktury rynkowej.
Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien być nie krótszy niż 3 lata, zalecany 3-5 lat.
Produkt nie jest objęty funduszem gwarancyjnym.
Jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna, zgodnie z ustawą o działalności funduszy alternatywnych nie korzystamy z dźwigni finansowej.
Szczegółowe informacje o warunkach umowy zawarte są w umowie i regulaminie.

Każdy może wpłacić dowolna kwotę
lub skorzystać z poniższych przykładów.

Końcowa wartość zysku zależna będzie od wysokości oprocentowania w okresie trwania umowy, jednak znacząca jego część jest gwarantowana1.

Zalecany okres inwestycji od 3-5 lat2.

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka S

Wartość lokaty 10.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka M

Wartość lokaty 30.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka L

Wartość lokaty 50.000 zł

obraz_2023-02-28_154502549
Sakiewka XL

Wartość lokaty 100.000 zł

Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do pobrania dokumentów powiązanych z oferowanym rozwiązaniem, dzięki temu masz możliwość się z nimi zapoznać zanim je uzupełnimy, jeśli potrzebujesz uzyskać kontakt do naszego Personalnego Doradcy wystarczy wysłać maila do naszego biura na adres: office@greenvalley.eco. Jeśli preferujesz tradycyjną formułę spotkań możesz umówić się na takie spotkanie z naszym Doradcą.

1 Zysk  z tej lokaty będzie zmienny w czasie, ponieważ część oprocentowania zależna jest od wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez NBP. Informację na temat obowiązującej wysokości stopy referencyjnej zastosowanej w umowie znajdziesz tutaj. Wysokość stopy gwarantowanej wynosi 5%. Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu PIT-8AR w wysokości 19%.

2 – Zalecany okres inwestycji powinien wynosić od 3-5 lat. W przypadku skrócenia umowy poprzez jej wypowiedzenie przez Uczestnika w_pierwszym, drugim lub trzecim roku spowoduje naliczenie opłaty umorzeniowej, jej wysokość wskazana jest w Tabeli Opłat i Prowizji.

Informacje prawne:

Szczegółowe warunki opisywanej inwestycji znajdują się w Umowie Klienta. Na każdym etapie współpracy Masz prawo do rezygnacji i odstąpienia od zawarcia umowy zgodnie z Art. 27, Ustawy z dnia 30 05 2014 r. „O prawach konsumenta”.

Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do wykonywanie działalności na rynku finansowym i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (link do rejestru).

Lokowane przez inwestorów środki stanowią aktywa finansowe Funduszu, wewnętrznie zarządzanego przez Green Valley i są lokowane przez zarządzających zgodnie z Polityką i Strategią Inwestycyjną spółki zatwierdzoną przez KNF. Wszystkie dokumenty rejestrowe dostępne są na stronie internetowej spółki lub pod bezpośrednim linkiem.

ASI nie prowadzi lokat terminowych opisanych w art. 49 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia_1997 r. – Prawo Bankowe (DZ. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zmianami, dalej: „prawo bankowe”) będących rodzajem rachunków bankowych objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w_rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

                       Spółka jest pod nadzorem KNF, numer rejestru PLZASI00132