Projekt sieci franczyzowej stacji recyklingu EKOPARTNER RECYCLING.

Od 2016 roku w Polsce obowiązuje zakaz składowania odpadów o kaloryczności powyżej 6 Mj, co oznacza, że wszystkie poliolefiny powinny trafić do recyklingu lub spalania. Jednocześnie systematycznie podnoszone są wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Prawodawstwo europejskie i polskie jest zorientowane na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przepisy umożliwiają dostrzeganie cennego zasobu w plastikowych odpadach. Legislacja sprzyja inwestycjom w infrastrukturę recyklingową oraz rynkowemu obrotowi surowcami wtórnymi.

Legislacja UE kładzie silny nacisk na recykling jako podstawowy sposób postępowania z odpadami, których nie da się użyć ponownie.

Posłowie do PE poparli we wrześniu europejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, zgodnie z którą do 2030 r. wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych powinny nadawać się do recyklingu. Oznacza to potrzebę lepszego projektowania uwzględniającego możliwość recyklingu, ale zgodnie z propozycją posłów niezbędne są też środki zachęcające do wprowadzania na rynek tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

 

Środki te obejmują m.in. :

  • wprowadzenie obowiązkowych zasad dotyczących minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w niektórych produktach;
  • zachęcanie państw członkowskich do ewentualnego obniżenia podatku VAT na produkty  pochodzące z recyklingu.

Przyjęta przez komisję Europejską Dyrektywa plastikowa  przewiduje:

  • od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. – w 30%;
  • do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77%, a do 2029 r. – 90%.

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku - multiplikacja dobrze działającego biznesu.

Ekopartner Silesia sp. z o.o.  zajmuje się recyklingiem twardych tworzyw sztucznych polipropylenu i polietylenu, działa nieprzerwanie od 2003 r. W okresie funkcjonowania spółka przetworzyła blisko 10 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych. Siedzibą spółki jest Centrum Badawczo Rozwojowe INVESTEKO S.A. składające się z nowoczesnego zaplecza magazynowo-produkcyjnego i biurowego.

Główna przewaga konkurencyjna tej instalacji (oferowanej w modelu franczyzowym) to możliwość szybkiej reakcji na zmiany potrzeb swoich klientów. Stosunkowo niewielka skala pozwala na zachowanie elastyczności i możliwość dostosowania produkcji do dynamiki wydarzeń na rynku surowców wtórnych.

Jednocześnie współpraca między poszczególnymi spółkami franczyzowymi, połączonymi w jedną grupę zakupowo-sprzedażową ze wspólnym systemem zarządzania i produkcji, pozwala na osiągnięcie uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej przy zachowaniu dynamiki i elastyczności. 

Wsparcie finansowe funduszu.

Duża dynamika zmian na rynku wymaga odpowiedniego finansowania takich projektów, dlatego już w 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad powołaniem pierwszego w Polsce specjalistycznego Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego – Green Valley ASI S.A. Głównym zadaniem funduszu jest finansowanie „zielonych inwestycji”.  Odpowiedzialny jest on za pozyskiwanie aktywów finansowych pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Jednocześnie jest strategicznym partnerem finansującym budowę sieci stacji recyklingu (z grupą Investeko S.A.), jak również, planowych instalacji termicznego przetwarzania odpadów, produkujących energię elektryczną. Stanowić też będzie zaplecze finansowe dla projektów deweloperskich wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł (fotowoltaika). 

Najważniejsze wskaźniki dla pojedyńczej instalacji recyklingu.

IRR - stopa zwrotu z inwestycji
średnio 33%
Wydajność instalacji
do 1.850 ton na rok
Całkowity koszt inwestycji bez gruntu
3.900.000 zł
Zysk netto roczny dla instalacji
1.150.000 zł
Wkład finansowy franczyzobiorcy
od 1.000.000 zł
Zysk netto roczny dla franczyzobiorcy
od 280.000 zł
Okres zwrotu z inwestycji
4 - 5 lat