Budowa spalarni odpadów niebezpiecznych oraz medycznych (Katowice).

Projekt polegać będzie na przebudowie i dostosowaniu  istniejącej spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych znajdującej się w zasobach majątkowy istniejącej spółki w Katowicach. Na potrzeby realizacji inwestycji obecna instalacja nie spełniająca  przepisów w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych zostanie poddana gruntownej przebudowie oraz znacznemu zwiększeniu jej wydajności. Działka oraz znajdujące się na jej terenie urządzenia zostały  przeznaczone jako aktywa wnoszone do nowej spółki celowej, która zostanie powołana z udziałem Investeko S.A. oraz podmiotów finansujących. 

Project ze względów zachowania zgodności z nowymi przepisami musi zostać zrealizowany w przeciągu 30 miesięcy, jago całkowita wartość jest szacowana na ok. 37 mln zł. Finasowanie projektu może być wsparte w części pożyczką preferencyjną udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o niskim oprocentowaniu oraz z możliwością częściowego umorzenia.

Sytuacja rynkowa

Cena za odpady medyczne PLN/tonę
Cena energii cieplnej PLN/MWh
Wartość projektu w mlm PLN

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Surowcem dla instalacji będą odpady medycznie niebezpieczne oraz inne ciekłe i stałe odpady niebezpieczne. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii cieplnej. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie obrotowy wysokosprawny, układ oczyszczania spalin zbudowany według nowych regulacji UE na 2023 r., kocioł wodny wraz z układem dystrybucji ciepła.

Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne dla funduszu

IRR - stopa zwrotu z inwestycji
średnio 34%
Wydajność instalacji
10.000 ton/rok
Wartość produkcji energii cieplnej
32.000 MWh
Wartość przychodu netto za przyjęcie odpadu
27.000.000 PLN/rok
Wartość przychodu netto sprzedaż energii cieplnej
3.500.000 PLN/rok
Wartość inwestycji funduszu
20.000.000 PLN
Wartość zysku netto przypadającego na fundusz
12.600.000 PLN/rok
Okres zwrotu z inwestycji dla funduszu
4-6 lat
Dzwoń teraz!