Nasze projekty realizowane są w następujących obszarach

Instalacje recyklingu

Zadanie inwestycyjne: Budowa franczyzowej sieci stacji recyklingu. Cel inwestycyjny: 25 stacji recyklingu o wydajności 1,85 tyś. ton każda produktu/rocznie, docelowo 45 tyś. ton rocznie.

Energia z odpadów (EZO)

Zadanie inwestycyjne: Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych LIFETEC. Cel Inwestycyjny: Instalacja kogeneracyjna o wydajności 35 tyś. Mg/rok

Budownictwo ekologiczne

Zadanie inwestycyjne: Budowa obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych i przemysłowych. Cel inwestycyjny: Wzrost wartości PUM i obniżenie kosztów eksploatacji, poprzez zastosowanie OZE

Biogazowanie

Zadanie inwestycyjne: Budowa elektrociepłowni biogazowej. Cel inwestycyjny: Produkcja energii – moc elektryczna 2 MWe

"Podstawą dobrego biznesu jest zaplecze, wiedza i kompetencje, by to jednak mogło funkcjonować niezbędny jest "czynnik sprawczy" - kapitał."
Jacek Krzyżanowski
CEO

Specjalistyczne referencje

Nasi partnerzy technologicznie posiadają niezbędne zasoby by realizować projekty w zakresie recyklingu, energetycznego przetwarzania odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych i budownictwie indywidualnym oraz przemysłowym z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Nasze kompetencje - to Twoja siła inwestycyjna.

Ponad 20 lat doświadczenia w branży środowiskowej, posiadamy jedyną w Polsce półprzemysłową instalację badawczą do energetycznego przetwarzania odpadów zbudowaną w ramach projektu LIFEcogeneration.pl

Ponad 10 lat zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych. (Investeko, Eko Partner Silesia)

 

Partnerzy funduszu

Spółka Investeko S.A. z którą podpisaliśmy w czerwcu 2020 roku umowę inwestycyjną, jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki z grupy kapitałowej Investeko dostarczają nam gotowe rozwiązania w zakresie recyklingu, termicznego przetwarzania odpadów. Inwestujemy w ich potencjał gwarantując zrównoważony rozwój i siłę inwesycji.

Doceń nasze rozwiązania

Dokładne analizy

Nasz Komitet Inwestycyjny przed przyjęciem każdego projektu wnikliwe analizuje wszelkie potencjalne zagrożenia, aby unikać niepotrzebnego ryzyka oraz optymalnie zarządzać procesem inwestycyjnym.

Sektorowe inwestycje

Skupiamy się jedynie na wybranych sektorach "zielonych inwestycji": eko-efektywny odzysk energetyczny,  recykling odpadów, energetyka odnawialna i inżynieria środowiska. Dzięki temu działamy w oparciu o najnowsze wytyczne EU, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne (to kolejny zysk).

Wszystko w jednym miejscu

Proste rozwiązanie - jeden fundusz a jednocześnie wiele projektów, wykorzystujących efekt synergii, by uzyskiwać dochód niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Tak zdywersyfikowane aktywa zapewniają duże bezpieczeństwo inwestycji.

Intuicyjne rozwiązania

Skupiamy się głównie na rozwoju już działających i sprawdzonych projektach, dzięki temu czerpiemy od razu zyski z funkcjonujących przedsięwzięć. Tak osiągamy wysoką skuteczność inwestycji.

Obsługa zdalna

Wszystkie niezbędne operację można wykonać zdalnie, co jest istotne w obecnych czasach. Na każdym etapie masz dostęp do personalnego doradcy (zarówno w procesie rejestracji jak i późniejszej współpracy). Przygotowane w ten sposób dokumenty dostarczymy kurierem w dowolnie wybrane miejsce.

Proste i bezpieczne umowy

Spełniając wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, regulującej zasady funkcjonowania instytucji finansowych, dbamy by umowy były proste i przejrzyste, co nie jest często spotykane.

Dzwoń teraz!