>>>>> Powrót do poprzedniej strony.

Horyzont inwestycji – czym jest? Jaki długo powinna trwać inwestycja.


Z artykułu dowiesz się:
 

 • czym jest horyzont inwestycyjny
 • jakie są różnice między krótkim i długim horyzontem inwestycyjnym
 • jakie są zasady długoterminowego inwestowania.

  Przeczytanie artykułu zajmie około 4 minut.
 • Horyzont inwestycji – czym jest?

  Horyzont inwestycyjny to po prostu czas na jaki inwestujesz swoje pieniądze. Mimo tego, że mogą być do Twojej dyspozycji prawie w każdym momencie, to sam i w swoim interesie  decydujesz się ich nie wypłacać. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś określił  kiedy (w jakim horyzoncie) będą Ci potrzebne.  W zależności od niego może się okazać, że nie powinieneś kupować funduszy inwestycyjnych, lecz skupić się na bezpiecznych obligacjach skarbowych.

  Zasady mówią, że na krótki okres (do 1 roku) sugerowane są rozwiązania o niższym ryzyku, np. obligacje czy fundusze pieniężne.  Dlaczego? Ze względu na niższą zmienność.

  Z kolei jeśli planujesz „zamrozić” swoje pieniądze na dłużej, bo wiesz, że nie będą Ci potrzebne przez kilka lat, warto rozważyć też inne możliwości. Czyli na przykład fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, czy też samodzielne inwestowanie na giełdzie. Oczywiście odpowiedź na to czy takie inwestycje są dla Ciebie odpowiednie uzyskasz wypełniając ankietę przed rozpoczęciem inwestowania.

  Pamiętaj, że horyzont inwestycyjny liczymy raczej w miesiącach i latach niż dniach.

   

  Przykład

   

  Załóżmy, że masz 10 tys. złotych, które chcesz wydać na wakacje za 6 miesięcy. Oznacza to, że Twój horyzont inwestycyjny jest bardzo krótki  – 6 miesięcy. W takim wypadku powinieneś brać pod uwagę instrumenty bezpieczniejsze, o mniejszych wahaniach np. krótkoterminowe obligacje skarbowe.

  Jeśli zaś masz pieniądze,  które planujesz wydać za 5 lat lub więcej  (np. na opłacenie studiów dziecka lub własną emeryturę) to możesz inwestować z dłuższym horyzontem. Wtedy masz do wyboru dużo więcej możliwości . Możesz inwestować w bezpieczniejsze instrumenty, które dają mniejszy zysk lub w bardziej ryzykowne, które mają większy potencjał. Wydłużając czas inwestycji, ograniczysz ryzyko konieczności wyjścia z inwestycji w niekorzystnym momencie.
  Wskazanie horyzontu inwestycyjnego podpowie Ci spośród jakich rodzajów inwestycji wybierać.

   

  Krótki horyzont inwestycyjny to kolejka górska

  Wybierając bardziej ryzykowne instrumenty finansowe (np. akcje, fundusze ETF, fundusze akcji) podlegają znacznym wahaniom nawet w krótkim okresie. Tego typu aktywa potrafią znacząco (o kilka lub kilkanaście procent), zmienić swoją wartość co może okazać się niekożystne w zwłaszcza w tym momencie, kiedy miałeś zaplanowane zakończenie inwestycji. Zakładając, że inwestycja którą chcesz wykonać na krótki okres czyli geeneralnie poniżej 1 rok, powinna być inwestycją pewną i z przewidywalnym skutkiem inwestycyjnym w konretnym czasie. Jeśli zainwestowałeś  we wrześniu z myślą, że będziesz wypłacał pieniądze w grudniu (po 3 miesiącach – bardzo krótki horyzont) to ryzykujesz, że trafisz akurat w niekorzystny okres spadków i stracisz.
  Historia giełd pokazuje, że w długim okresie (kilku lat) ceny akcji rosły czyli panowała na giełdzie hossa. Te wzrosty były jednak przeplatane właśnie takimi okresami spadków, które nazywamy bessami.

   

  Długi horyzont inwestycyjny – więcej pewności i mniej spekulacji

  Załóżmy, że sprawdziłeś jakie ryzyko akceptujesz i określiłeś swój horyzont inwestycyjny na 5 lat oraz plan (kiedy i za ile kupujesz i sprzedajesz).

  Jeśli Twoja inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku i w grudniu 2015 roku, przynosi 5% straty to nie wpadasz w panikę, bo wiesz, że:

  Cierpliwie czekasz, co wydarzy się dalej.
  Po 3 latach wartość Twojej inwestycji wzrosła o 10% ale zaczęła spadać.

   

  Co możesz zrobić dalej?

   

  Nadal myślisz długoterminowo, zakładałeś inwestycję na 5 lat. Widzisz, że wartość znowu spada, ale wiesz, że to nie musi być nic groźnego. Taka sama sytuacja zdarzyła się przecież gdy zaczynałeś. Spokojnie podejmujesz więc decyzje zgodnie z  planem, który masz na inwestycję.

  Bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad. Cierpliwość to jedna z ważnych cech inwestora.

  Inwestowanie długoterminowe – zasady:

  >>>>> Następny artykuł.

  Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej prezentacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

  Dzwoń teraz!