Szukasz motywacji do regularnego oszczędzania ?
Wypróbuj te mechanizmy.

Emerytura to dla większości z nas wielka niewiadoma. Brakuje nam motywacji, by zająć się tym tematem.
Ciągle odkładamy go na później. W konsekwencji możemy tylko pogorszyć swoją emerytalną sytuację. Dlaczego myślenie o emeryturze jest tak dużym wyzwaniem?
Odpowiedź przynosi wiedza na temat sposobu działania naszych mózgów.

W psychologii również kryje się podpowiedź, jak temat ten oswoić i skutecznie zadbać o swoją przyszłość.

Pułapka mechanizmów obronnych.

Temat emerytury jest związany z rozmaitymi lękami i mechanizmami wyparcia. Dla jednych mogą to być obawy związane ze stanem zdrowia. Dla innych – ze statusem majątkowym i niemożnością utrzymania aktualnego poziomu życia czy konsumpcji. Wreszcie może to być lęk przed samotnością.

Z apelami o oszczędzanie na emeryturę spotykamy się często. Może nawet zgadzamy się z tym, że temat jest ważny i_należałoby się nim zająć. Dlaczego więc tak łatwo przychodzi nam odkładanie tego na później? Myślenie o emeryturze jest zazwyczaj nieprzyjemne. To dlatego bardzo chętnie wrzucamy ten temat w mentalną przegródkę „nie teraz, może poczekać”.

To naturalne! Jest to efekt bardzo silnego mechanizmu psychologicznego, zwanego mechanizmem obronnym ego (lub obroną ego). Zespół tych mechanizmów najprościej można określić jako nieświadome sposoby unikania i zmniejszania potencjalnie zagrażających nam uczuć, takich jak strach czy lęk.

Oto trzy sposoby na zmniejszenie napięcia związanego z podejmowaniem trudnych decyzji.

Masz obawy? Porozmawiaj o tym

Jednym z najlepszych sposobów na poradzenie sobie z lękiem może być rozmowa. Jak pokazują najnowsze badania osoby, które deklarują, że w ostatnim czasie rozmawiały z kimś o emeryturze, a jest ich zdecydowana wiekszość wśród ankietowanych, to zarazem te, które mają większą niż pozostali badani znajomość produktów finansowych. Z kolei ci, którzy nie dzielą się swoimi odczuciami na temat emerytury, dużo rzadziej mają już zgromadzone oszczędności, są w początkowej fazie ich zbierania lub dopiero myślą o tym, że należy zacząć je gromadzić.

Poczucie kontroli zmienia perspektywę

Awersję do zajęcia się tematem emerytury może też skutecznie przełamać przyjemność, jaką daje świadomość działania i_idące za nim poczucie przejęcia kontroli nad nieznaną przyszłością.

Potrzeba przewidywania, planowania i wpływania na nasze życie w bliskiej i dalekiej perspektywie to również naturalny proces, który zachodzi w ludzkiej psychice. Poczucie kontroli i wywierania wpływu ma zasadnicze znaczenie dla naszego zdrowia i szczęścia. Według psychologów poczucie osobistej kontroli wiąże się z różnorodnymi korzystnymi skutkami, takimi jak lepsze zdrowie fizyczne i umysłowe, a także dobre samopoczucie.

W otoczeniu niestabilnej gospodarki i rosnącej inflacji, która skutecznie zjada oszczędności wielu z nas, łatwo stracić poczucie wpływu, drogą do jego odzyskania jest metoda małych kroków.

— „Emerytura” jest słowem, nacechowanym bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym. W konsekwencji temat „oszczędzania na emeryturę” urasta do rangi tytanicznej pracy. A tak naprawdę w praktyce mowa jest o regularnym oszczędzaniu już niewielkich kwot miesięcznie, w produktach, które są właśnie do stworzone.

Benefity, które motywują

Oszczędzanie na emeryturę to także nic innego, jak ćwiczenie „odroczenia gratyfikacji”, czyli mówiąc prościej odkładania na póżniej nagrody za działanie i włożony w nie wysiłek. Kiedy wyniki, nawet jeśli robią wrażenie, przychodzą z_opóźnieniem, trudno znaleźć niezbędną motywację.

Doskonałym przykładem jest dbanie o idealną sylwetkę i zdrowie. Wiemy, że zbilansowana dieta oraz regularne ćwiczenia pozwolą nam dłużej cieszyć się zdrowiem, pomogą żyć w_dobrym samopoczuciu i pozytywnie wpłyną na efektywność w_pracy. Jednak bywa, że nie potrafimy odmówić sobie cukierka (ewentualnie całej paczki), trudno nam się zmobilizować do biegania czy innego rodzaju ruchu i obiecujemy sobie „od jutra zacznę”.

— Na szczęście w produktach finansowych przeznaczonych do regularnego oszczędzania znaleźć można zachęty, które pomagają odczuć korzyść tu i teraz, a w konsekwencji skutecznie zmotywować się do maratonu, jakim jest oszczędzanie na emeryturę czy też inny cel z tak długą perspektywą czasową.

źródło: Business Insider

Co możesz zrobić dalej?

Bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad. Cierpliwość to jedna z ważnych cech inwestora. W co inwestować małe kwoty?

Ponad 51% osób, ankietowanych, zadeklarowało, że najważniejszy w systematycznym oszczędzaniu na emeryturę jest okres oszczędzania. Dla blisko 39% ankietowanych kluczem do sukcesu jest stopa zwrotu z inwestycji. Wysokość wpłat wskazało tylko 10% osób.

Trudno przejść obojętnie obok wyników ankiety, gdyż w rzeczywistości przyszła wartość oszczędności w największym stopniu zależy od tego ile jesteśmy w stanie odłożyć. 

Inwestowanie długoterminowe – zasady:

Wyniki ankiety pokazują, zgodnie z codzienną praktyką, że oszczędzając regularnie uwagę koncertujemy na okresie inwestycji lub oczekiwanej stopie zwrotu. Najważniejsze jednak aby odkładać odpowiednio dużą kwotę i kieruj się kilkoma zasadami:

  • myśl długoterminowo – im dłuższy termin (horyzont), tym większy zysk;
  • dobieraj właściwe cele do charakteru inwestycji (zakup pralki to nie jest właściwy cel dla tego rodzaju programu);
  • nie panikuj, jeśli chwilowo nie stać Cię na składkę, skorzystaj z „wakacji” – zawieś czasowo wpłaty ale nie przerywaj programu. Najlepsze, co możesz zrobić, to spokojnie przeczekać trudne chwile realizując swój plan;
  • nie śledź wyników swoich inwestycji dzień po dniu – naraża Cię to na niepotrzebny stres i impulsywne decyzje;
  • skup się na doborze celów, może być tylko jeden lub najlepiej kilka;
  • Jeśli to możliwe rozdziel cele na kilka umów, tym bardziej jeśli mają różny czas realizacji (np. emerytura, studia dziecka, spłata kredytu hipotecznego).
 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »