Jak działa procent składany, dlaczego warto oszczędzać regularnie?

W życiu każdego z nas zdarzają się momenty, w których mówimy sobie „zadbam o własny budżet” czy „zacznę oszczędzać”. Choć czasem trudno o realizację tych postanowień, to jednak na pomnażanie kapitału nigdy nie jest za późno.

W realizacji naszych celów często przeszkadza nam przeświadczenie, że oszczędzanie jest dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Nic jednak bardziej mylnego. Nie musimy mieć zasobnego portfela, żeby budować zaplecze finansowe.  Możemy zacząć już od niewielkich kwot. Jeśli zdecydujemy się na ulokowanie środków w fundusze inwestycyjne, to wystarczy 50 zł – od takiej sumy możemy pomnażać swoje środki. Naszymi największymi sprzymierzeńcami w gromadzeniu oszczędności jest procent składanysystematyczność oraz czas. To właśnie te elementy – włącznie ze stopą zwrotu z inwestycji – będą determinowały to, jak szybko uda nam się zrealizować cele. Poniżej przybliżymy, w jaki sposób te czynniki wpływają na nasz kapitał.

Procent składany jego siła i znaczenie - Przykład

Na początek weźmy pod lupę „procent składany”. Jego działanie można porównać do efektu kuli śnieżnej – im dłużej się ona toczy, tym staje się coraz większa. Właśnie w podobny sposób działa procent składany – odsetki od dotychczasowych środków powiększają podstawę naliczenia kolejnych. W rezultacie zainwestowany kapitał powiększa się w coraz szybszym tempie. W poniższym przykładzie ilustrujemy, jak przy systematycznym okładaniu niewielkich kwot i wraz z upływem czasu łatwiej i szybciej możemy zrealizować swoje cele.

Załóżmy, że mamy trzech inwestorów: panią Wandę, pana Jana oraz pana Zbigniewa. Lokują oni swoje środki w Fundusz Beta, który przynosi 3% stopę zwrotu w ujęciu rocznym. Podczas trwającego 10 lat okresu inwestycyjnego każda z tych osób ulokowała w fundusz łącznie 12 tys. złotych. Sposób działania naszych inwestorów był jednak nieco inny:

  • Pani Wanda odkładała 100 zł miesięcznie;
  • Pan Jan wpłacał rzadziej – dwa razy w roku – po 600 zł;
  • Pan Zbigniew jeszcze rzadziej dokonywał wpłat – wpłacał raz na rok po 1 200 zł.

 

Każdy inwestor wpłacał środki na koniec wspomianego okresu.

Na poniższym wykresie zaprezentowaliśmy wynik z inwestycji po 10 latach odkładania środków.

wyniki_regulara

Na powyższym wykresie zwraca uwagę fakt, że chociaż nasi inwestorzy wpłacili do funduszu tę samą kwotę – 12 tys. zł – to jednak najwięcej zyskała Pani Wanda. Dlaczego? Otóż na jej korzyść przemawiało kilka czynników. Z jednej strony efekt procentu składanego, ale z drugiej również skrupulatne i konsekwentne odkładanie środków. Pani Wanda wypracowała pewien nawyk, który z czasem zaprocentował. Odkładanie niewielkich kwot sprawiło również, że nie odczuła ona obciążenia swojego budżetu domowego, co dodatkowo ułatwiło jej konsekwentne i systematyczne działanie. Właśnie w takiej postawie tkwi źródło jej sukcesu.

Oszczędzanie jest procesem.

Oszczędzanie jest procesem, w którym istotniejsza jest systematyczność niż jednorazowe odłożenie większej kwoty. Tę konklucję potwierdza przykład pana Zbigniewa. Zwlekał on z ulokowaniem środków aż do uzbierania większej kwoty. W rezultacie, jego kapitał pracował krócej niż pozostałej dwójki. Lepiej zatem zacząć inwestowanie już dziś, od mniejszych kwot, niż zwlekać lub czekać na to, aż uzbieramy większą pulę kapitału. Czas pełni bowiem istotną rolę w gromadzeniu oszczędności.

Naturalnie bardzo duże znaczenie w kontekście realizacji naszych celów ma również stopa zwrotu z inwestycji. Im będzie ona wyższa, tym szybciej będziemy mogli zrealizować plany. Niemniej jednak warto pamiętać, że czekanie na ten właściwy moment nie jest z korzyścią dla nas. Odraczając czas swojej decyzji jedynie tracimy. Regularne oszczędzanie pomaga nam „uśrednić” cenę, wobec czego moment wejścia w inwestycje nie ma znaczenia.

Długi horyzont inwestycyjny – więcej pewności i mniej spekulacji

Regularna inwestycja to jeden ze sposobów na zwiększenie oszczędności. Wymaga determinacji, aby co miesiąc odkładać kolejne środki. Jednocześnie jest najczęściej wybierana przez inwestorów, którzy zbierają na cele bardzo odległe w czasie.

Decydując się na systematyczne oszczędzanie stoimy przed kilkoma wyborami. Musimy zdecydować, jaką kwotę chcemy odkładać, przez jaki czas, a także wybrać klasę aktywów. Ta ostatnia decyzja determinuje stopę zwrotu z inwestycji. Który z tych czynników jest najważniejszy z perspektywy naszych przyszłych oszczędności?

Co możesz zrobić dalej?

Nadal myślisz długoterminowo, zakładałeś inwestycję na 5 lat. Widzisz, że wartość znowu spada, ale wiesz, że to nie musi być nic groźnego. Taka sama sytuacja zdarzyła się przecież gdy zaczynałeś. Spokojnie podejmujesz więc decyzje zgodnie z  planem, który masz na inwestycję.

Bądź cierpliwy i przestrzegaj zasad. Cierpliwość to jedna z ważnych cech inwestora. W co inwestować małe kwoty?

Ponad 51% osób, ankietowanych, zadeklarowało, że najważniejszy w systematycznym oszczędzaniu na emeryturę jest okres oszczędzania. Dla blisko 39% ankietowanych kluczem do sukcesu jest stopa zwrotu z inwestycji. Wysokość wpłat wskazało tylko 10% osób.

Trudno przejść obojętnie obok wyników ankiety, gdyż w rzeczywistości przyszła wartość oszczędności w największym stopniu zależy od tego ile jesteśmy w stanie odłożyć. Prosty przykład pozwoli nam to zrozumieć. Inwestując raz w roku 100 zł przez okres 30 lat, przy założeniu stopy zwrotu z inwestycji wynoszącej 6%, otrzymujemy 7 906 zł. Gdybyśmy zwiększyli stopę zwrotu, przykładowo do 8%, otrzymujemy 11 328 zł. Jeżeli jednak zwiększymy kwotę inwestycji do 200 zł to w każdej z wcześniej omówionych opcji dwukrotnie zwiększa nam to uzyskany wynik. Jeżeli zamiast 100 złotych odkładalibyśmy 400 złotych co miesiąc, to wynik byłby 4-krotnie wyższy.

źródło analizy.pl

Inwestowanie długoterminowe – zasady:

Wyniki ankiety pokazują, zgodnie z codzienną praktyką, że oszczędzając regularnie uwagę koncertujemy na okresie inwestycji lub oczekiwanej stopie zwrotu. Najważniejsze jednak aby odkładać odpowiednio dużą kwotę.

  • myśl długoterminowo – im dłuższy termin (horyzont), tym większy zysk.
  • dobieraj właściwe cele do charakteru inwestycji (zakup pralki to nie jest właściwy cel dla tego rodzaju programu).
  • nie panikuj, jeśli chwilowo nie stać Cię na składkę, skorzystaj z „wakacji” – zawieś czasowo wpłaty ale nie przerywaj programu. Najlepsze, co możesz zrobić, to spokojnie przeczekać trudne chwile realizując swój plan.
  • nie śledź wyników swoich inwestycji dzień po dniu – naraża Cię to na niepotrzebny stres i impulsywne decyzje.
  • skup się na doborze celów, może być tylko jeden lub najlepiej kilka.
  • Jeśli to możliwe rozdziel cele na kilka umów, tym bardziej jeśli mają różny czas realizacji (np. emerytura, studia dziecka, spłata kredytu hipotecznego).
 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »