Jak przekuć koszty w zyski?

Z artykułu dowiesz się:

 

  • jak rozprawić się z kosztami?
  • na co zwrócić uwagę szukając zysku.
  • co wybrać by zyskać?

  • Przeczytanie artykułu zajmie około 5 minut

Jak rozpoznać źródło kosztów

Dla wielu z nas jest to pytanie, z którym zmierzamy się każdego dnia a szczególnie na koniec miesiąca, gdy na biurku piętrzą się rachunki do zapłaty – koszty(!). Ale może zacznijmy od identyfikacji tych kosztów i jakie mają źródło, od razu zaznaczę, że skupię się głównie na tych które powiązane są z ekologią – dziwne? Jak się dobrze zastanowić to większość z ma właśnie to źródło, które powoduje to, że ostatnimi czasy drastycznie rosną np. energia elektryczna, wywóz odpadów, a przypadku przedsiębiorców to także wody opadowe.

Pozostałe koszty na razie zostawmy w spokoju, bo ich źródłem są zazwyczaj wydatki, które ponosimy świadomie w celu podniesienia standardu życia.

"Taki mamy klimat"

Ale dlaczego ekologia tak podnosi nam koszty źródłowe, odpowiedź jest prosta „taki mamy klimat”. Bo to właśnie zmiany klimatyczne wymuszają na nas podjęcie działań co w prostej linii generuje koszty.

Każdy z nas zauważył gigantyczne podwyżki energii elektrycznej w ostatnich dwóch latach, koszty odbioru odpadów itp. Rozwiązanie na obniżenie tych niechcianych kosztów wydaje się proste.

Myśl eko-logicznie

Jedni instalują panele fotowoltaiczne na swoich dachach – drogie rozwiązanie i z wieloletnim zwrotem z inwestycji, ale skutek ograniczenia bieżących kosztów natychmiastowy. Z odpadami niestety, poza dokładniejszą segregacją za które niektóre gminny „wynagradzają” mieszkańców już jest trudniej. Jak więc obniżyć i te koszty?

Wystarczy logicznie pomyśleć, tu właśnie rozpocznę wytłumaczenie podtytułu. Jeśli coś dla jednych jest kosztem to dra drugich jest przychodem i zyskiem. Jak tylko znaleźć się w obu grupach jednocześnie tak by część kosztów pokryć zyskiem najlepiej wygenerowanym na tej samej „grupie produktowej”.

Niezbędne będzie wejście w świat finansów to najprostsze rozwiązanie, które z założenia powinno generować zysk.

Niestety wielu z nas liczyła na odsetki z lokat bakowych, to już jednak czas przeszły, niedługo to my będziemy płacić bankom za przechowywanie naszych pieniędzy. Wielu poniosło straty na „pseudo inwestycjach” oferowanych przez „pseudo doradców” niewielu z nas posiada wystarczające zaufanie do instytucji finansowych innych niż bank. Tu popełniamy pierwszy błąd, ponieważ rynek finansowy też się mocno zmienił a przede wszystkim został mocno uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można wiec już bezpiecznie inwestować, tylko w co?

Lokata inwestycyjna - lek na zranione finanse?

No właśnie i tu podsuwam rozwiązanie, inwestujmy w takie rozwiązania, których zyski będą pochodzić z tych gałęzi gospodarki, które nam generują koszty.

Jeśli inwestujemy np. w fundusz, który wspiera gospodarkę odpadową poprzez nowe inwestycje proekologiczne – recykling czy OZE, to zysk z tych inwestycji będzie „eko zyskiem” na „eko koszty” – proste?

Bez inwestycji w ekologię nasze tajemnicze koło będzie wciąż się napędzać rosnącymi kosztami, jeśli jednak do tego układu „wpuścimy” nieco zalegającego na zero-lokatach w bankach kapitału mamy szanse zachować zdrową równowagę.

Nie bójmy się myśleć eko-logicznie.

>>>>> Następny artykuł.

Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibu0105 w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, u017ce dane przedstawione w niniejszej prezentacji maju0105 charakter wyu0142u0105cznie reklamy i promocji i nie stanowiu0105 wystarczaju0105cej podstawy do podju0119cia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiu0105gniu0119cia okreu015blonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyu0107 siu0119 z mou017cliwou015bciu0105 utraty przynajmniej czu0119u015bci wpu0142aconych u015brodku00f3w. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych su0105 oparte na danych historycznych i nie stanowiu0105 gwarancji osiu0105gniu0119cia podobnych wyniku00f3w w przyszu0142ou015bci. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tou017csamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zaleu017cnou015bci od odpowiednich obowiu0105zku00f3w podatkowych Uczestnik mou017ce byu0107 ru00f3wnieu017c zobowiu0105zany do zapu0142acenia podatku bezpou015brednio obciu0105u017caju0105cego dochu00f3d z inwestycji w funduszu w szczegu00f3lnou015bci podatku od dochodu00f3w kapitau0142owych. Niniejsze informacje nie su0105 w u017cadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynnou015bci prawnej lub wywou0142ania jakichkolwiek skutku00f3w prawnych w inny sposu00f3b, a w szczegu00f3lnou015bci nie stanowiu0105 oferty w rozumieniu przepisu00f3w Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisu00f3w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentu00f3w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spu00f3u0142kach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowiu0105 ru00f3wnieu017c oferty inwestycyjnej, oferty u015bwiadczenia usu0142ug inwestycyjnych ani u015bwiadczenia usu0142ug w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisu00f3w Rozporzu0105dzenia Ministra Finansu00f3w z 19 pau017adziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowiu0105cych rekomendacje dotyczu0105cych instrumentu00f3w finansowych, ich emitentu00f3w lub wystawcu00f3w. Szczegu00f3u0142owy opis warunku00f3w emisji, czynniku00f3w ryzyka i opu0142at oraz inne informacje dotyczu0105ce nabywania Praw Udziau0142owych emitowanych przez ASI znajduju0105 siu0119 w Regulaminie dla inwestoru00f3w udostu0119pnionych na stronie internetowej, stanowiu0105cych integralnu0105 czu0119u015bu0107 oferty.