Jak przekuć koszty w zyski?

Jak rozpoznać źródło kosztów

Dla wielu z nas jest to pytanie, z którym zmierzamy się każdego dnia a szczególnie na koniec miesiąca, gdy na biurku piętrzą się rachunki do zapłaty – koszty(!). Ale może zacznijmy od identyfikacji tych kosztów i jakie mają źródło, od razu zaznaczę, że skupię się głównie na tych które powiązane są z ekologią – dziwne? Jak się dobrze zastanowić to większość z ma właśnie to źródło, które powoduje to, że ostatnimi czasy drastycznie rosną np. energia elektryczna, wywóz odpadów, a przypadku przedsiębiorców to także wody opadowe.

Pozostałe koszty na razie zostawmy w spokoju, bo ich źródłem są zazwyczaj wydatki, które ponosimy świadomie w celu podniesienia standardu życia.

„Taki mamy klimat”

Jedni instalują panele fotowoltaiczne na swoich dachach – drogie rozwiązanie i z wieloletnim zwrotem z inwestycji, ale skutek ograniczenia bieżących kosztów natychmiastowy. Z odpadami niestety, poza dokładniejszą segregacją za które niektóre gminny „wynagradzają” mieszkańców już jest trudniej. Jak więc obniżyć i te koszty?

Wystarczy logicznie pomyśleć, tu właśnie rozpocznę wytłumaczenie podtytułu. Jeśli coś dla jednych jest kosztem to dra drugich jest przychodem i zyskiem. Jak tylko znaleźć się w obu grupach jednocześnie tak by część kosztów pokryć zyskiem najlepiej wygenerowanym na tej samej „grupie produktowej”.

Niezbędne będzie wejście w świat finansów to najprostsze rozwiązanie, które z założenia powinno generować zysk.

Niestety wielu z nas liczyła na odsetki z lokat bakowych, to już jednak czas przeszły, niedługo to my będziemy płacić bankom za przechowywanie naszych pieniędzy. Wielu poniosło straty na „pseudo inwestycjach” oferowanych przez „pseudo doradców” niewielu z nas posiada wystarczające zaufanie do instytucji finansowych innych niż bank. Tu popełniamy pierwszy błąd, ponieważ rynek finansowy też się mocno zmienił a przede wszystkim został mocno uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można wiec już bezpiecznie inwestować, tylko w co?

Myśl eko-logicznie

Jedni instalują panele fotowoltaiczne na swoich dachach – drogie rozwiązanie i z wieloletnim zwrotem z inwestycji, ale skutek ograniczenia bieżących kosztów natychmiastowy. Z odpadami niestety, poza dokładniejszą segregacją za które niektóre gminny „wynagradzają” mieszkańców już jest trudniej. Jak więc obniżyć i te koszty?

Wystarczy logicznie pomyśleć, tu właśnie rozpocznę wytłumaczenie podtytułu. Jeśli coś dla jednych jest kosztem to dra drugich jest przychodem i zyskiem. Jak tylko znaleźć się w obu grupach jednocześnie tak by część kosztów pokryć zyskiem najlepiej wygenerowanym na tej samej „grupie produktowej”.

Niezbędne będzie wejście w świat finansów to najprostsze rozwiązanie, które z założenia powinno generować zysk.

Niestety wielu z nas liczyła na odsetki z lokat bakowych, to już jednak czas przeszły, niedługo to my będziemy płacić bankom za przechowywanie naszych pieniędzy. Wielu poniosło straty na „pseudo inwestycjach” oferowanych przez „pseudo doradców” niewielu z nas posiada wystarczające zaufanie do instytucji finansowych innych niż bank. Tu popełniamy pierwszy błąd, ponieważ rynek finansowy też się mocno zmienił a przede wszystkim został mocno uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można wiec już bezpiecznie inwestować, tylko w co?

Lokata inwestycyjna – lek na zranione finanse?

No właśnie i tu podsuwam rozwiązanie, inwestujmy w takie rozwiązania, których zyski będą pochodzić z tych gałęzi gospodarki, które nam generują koszty.

Jeśli inwestujemy np. w fundusz, który wspiera gospodarkę odpadową poprzez nowe inwestycje proekologiczne – recykling czy OZE, to zysk z tych inwestycji będzie „eko zyskiem” na „eko koszty” – proste?

Bez inwestycji w ekologię nasze tajemnicze koło będzie wciąż się napędzać rosnącymi kosztami, jeśli jednak do tego układu „wpuścimy” nieco zalegającego na zero-lokatach w bankach kapitału mamy szanse zachować zdrową równowagę.

Nie bójmy się myśleć eko-logicznie.

 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.informacji

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »