Jak przekuć koszty w zyski?

Jak rozpoznać źródło kosztów

Dla wielu z nas jest to pytanie, z którym zmierzamy się każdego dnia a szczególnie na koniec miesiąca, gdy na biurku piętrzą się rachunki do zapłaty – koszty(!). Ale może zacznijmy od identyfikacji tych kosztów i jakie mają źródło, od razu zaznaczę, że skupię się głównie na tych które powiązane są z ekologią – dziwne? Jak się dobrze zastanowić to większość z ma właśnie to źródło, które powoduje to, że ostatnimi czasy drastycznie rosną np. energia elektryczna, wywóz odpadów, a przypadku przedsiębiorców to także wody opadowe.

Pozostałe koszty na razie zostawmy w spokoju, bo ich źródłem są zazwyczaj wydatki, które ponosimy świadomie w celu podniesienia standardu życia.

„Taki mamy klimat”

Jedni instalują panele fotowoltaiczne na swoich dachach – drogie rozwiązanie i z wieloletnim zwrotem z inwestycji, ale skutek ograniczenia bieżących kosztów natychmiastowy. Z odpadami niestety, poza dokładniejszą segregacją za które niektóre gminny „wynagradzają” mieszkańców już jest trudniej. Jak więc obniżyć i te koszty?

Wystarczy logicznie pomyśleć, tu właśnie rozpocznę wytłumaczenie podtytułu. Jeśli coś dla jednych jest kosztem to dra drugich jest przychodem i zyskiem. Jak tylko znaleźć się w obu grupach jednocześnie tak by część kosztów pokryć zyskiem najlepiej wygenerowanym na tej samej „grupie produktowej”.

Niezbędne będzie wejście w świat finansów to najprostsze rozwiązanie, które z założenia powinno generować zysk.

Niestety wielu z nas liczyła na odsetki z lokat bakowych, to już jednak czas przeszły, niedługo to my będziemy płacić bankom za przechowywanie naszych pieniędzy. Wielu poniosło straty na „pseudo inwestycjach” oferowanych przez „pseudo doradców” niewielu z nas posiada wystarczające zaufanie do instytucji finansowych innych niż bank. Tu popełniamy pierwszy błąd, ponieważ rynek finansowy też się mocno zmienił a przede wszystkim został mocno uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można wiec już bezpiecznie inwestować, tylko w co?

Myśl eko-logicznie

Jedni instalują panele fotowoltaiczne na swoich dachach – drogie rozwiązanie i z wieloletnim zwrotem z inwestycji, ale skutek ograniczenia bieżących kosztów natychmiastowy. Z odpadami niestety, poza dokładniejszą segregacją za które niektóre gminny „wynagradzają” mieszkańców już jest trudniej. Jak więc obniżyć i te koszty?

Wystarczy logicznie pomyśleć, tu właśnie rozpocznę wytłumaczenie podtytułu. Jeśli coś dla jednych jest kosztem to dra drugich jest przychodem i zyskiem. Jak tylko znaleźć się w obu grupach jednocześnie tak by część kosztów pokryć zyskiem najlepiej wygenerowanym na tej samej „grupie produktowej”.

Niezbędne będzie wejście w świat finansów to najprostsze rozwiązanie, które z założenia powinno generować zysk.

Niestety wielu z nas liczyła na odsetki z lokat bakowych, to już jednak czas przeszły, niedługo to my będziemy płacić bankom za przechowywanie naszych pieniędzy. Wielu poniosło straty na „pseudo inwestycjach” oferowanych przez „pseudo doradców” niewielu z nas posiada wystarczające zaufanie do instytucji finansowych innych niż bank. Tu popełniamy pierwszy błąd, ponieważ rynek finansowy też się mocno zmienił a przede wszystkim został mocno uregulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Można wiec już bezpiecznie inwestować, tylko w co?

Lokata inwestycyjna – lek na zranione finanse?

No właśnie i tu podsuwam rozwiązanie, inwestujmy w takie rozwiązania, których zyski będą pochodzić z tych gałęzi gospodarki, które nam generują koszty.

Jeśli inwestujemy np. w fundusz, który wspiera gospodarkę odpadową poprzez nowe inwestycje proekologiczne – recykling czy OZE, to zysk z tych inwestycji będzie „eko zyskiem” na „eko koszty” – proste?

Bez inwestycji w ekologię nasze tajemnicze koło będzie wciąż się napędzać rosnącymi kosztami, jeśli jednak do tego układu „wpuścimy” nieco zalegającego na zero-lokatach w bankach kapitału mamy szanse zachować zdrową równowagę.

Nie bójmy się myśleć eko-logicznie.

 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.informacji

Inne artykuły