Zadanie Inwestycyjne 1

Umowa inwestycyjna Investeko S.A.

Zadanie Inwestycyjne 2

Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

Zadanie Inwestycyjne 3

Zakład Produkcji Biopaliw
Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Zadanie Inwestycyjne 4

Instalacja Termicznego
Przetwarzania LIFETEC- VACAT.

Zadanie Inwestycyjne 5

Osiedle Domów
w zabudowie szeregowej z apartamentami
VILLAPARK.

Centrum Recyklingu i Energetyki Odnawialnej - CREO

Projekt polega na przebudowie i dostosowaniu istniejącej instalacji termicznego przetwarzania w wersji demonstracyjnej znajdującej się w zasobach majątkowy spółki w Świętochłowicach.

Sfinansowanie tego projektu to dla Green Valley ASI S.A. jeden z głównych priorytetów. Dzięki realizacji tego zadania spółka Investeko S.A. przejdzie od procesu demonstracji technologii do jej komercjalizacji na skalę przemysłową w zakresie technologii LIFTEC, Dodatkowo realizacja projektu w nowej koncepcji CREO jest nowym pomysłem na niewielkie wysoko wydajne instalacje samowystarczalne.

Projekt jednocześnie ma być gotowym kompletnym produktem oraz modelem biznesowym przeznaczonym do multiplikacji na szeroką skalę w dowolnym miejscu i kraju.

Na terenie centrum prowadzone będą również prace nad rozwojem technologii recyklingu plastiku, które będą stanowić podstawę do budowy modelu franczyzowego.

Główne założenia projektu

Przychód za odpady PLN/tonu0119
Wydajność instalacji w tyś. ton/rok
Cena energii cieplnej PLN/MWh
Ilość wytwarzanej energii kWe
Wartość projektu w mlm PLN
Zysk netto w mlm PLN/rok

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF oraz pozostałość odpadowa po recyklingu tworzyw sztucznych. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii cieplnej. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFTEC.

Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Planowane zakończenie inwestycji: Q1 2023 r.

Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wydajność instalacji
5.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
15.000.000 PLN
Wartość zysku netto rok
4.800.000 PLN/rok
Stopień realizacji zadania
10%

Zainteresował Cię nasz projekt - chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.