Zadanie Inwestycyjne 1

Umowa inwestycyjna Investeko S.A.

Zadanie Inwestycyjne 2

Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

Zadanie Inwestycyjne 3

Zakład Produkcji Biopaliw
Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Zadanie Inwestycyjne 4

Instalacja Termicznego
Przetwarzania LIFETEC- VACAT.

Zadanie Inwestycyjne 5

Osiedle Domów
w zabudowie szeregowej z apartamentami
VILLAPARK.

Instalacja Termicznego Przetwarzania LIFETEC- VACAT.

Będzie to pierwsza z trzech instalacji komercyjnych LIFETEC budowanych w Polsce. Projekt jest najbardziej zawansowany w realizacji spośród dwóch pozostałych na które zostały uzyskane niezbędne pozwolenia środowiskowe.

Instalacja będzie w 100% komercyjnym rozwiązaniem pracującym na potrzeby kilku gmin. W założeniu konstrukcyjnym ma produkować 2 MW czystej energii elektrycznej z odpadów a przy tym działa jako instalacja nie będąca spalarnią oraz ok. 2 MW energii cieplnej.

Jest to siostrzane odbicie instalacji demonstracyjnej Investeko S.A. w technologii LIFETEC lecz wyskalowane do utylizacji 35.000 Mg odpadów rocznie.

Główne wskaźniki projektu

Przychody za odpady PLN/tonę
Wydajność instalacji w ton/rok
Cena energii cieplnej PLN/MWh
Ilość wytwarzanej energii MWe
Wartość projektu w mln PLN
Zysk netto w mlm PLN/rok

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF oraz pozostałość odpadowa po recyklingu tworzyw sztucznych. Celem będzie unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Kluczowymi elementami konstrukcji będzie wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFETEC.

Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021 r.

Planowane zakończenie inwestycji: Q4 2023 r.

Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw na udziałach

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
do 25.000.000 PLN
Wartouść zysku netto rok
12.900.000 PLN/rok
Stopień realizacji zadania
10%

Zainteresował Cię nasz projekt - chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.

Dzwoń teraz!