Zadanie Inwestycyjne 1

Umowa inwestycyjna Investeko S.A.

Zadanie Inwestycyjne 2

Centrum Recyklingu i Energetyki
Odnawialnej - CREO

Zadanie Inwestycyjne 3

Zakład Produkcji Biopaliw
Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Zadanie Inwestycyjne 4

Instalacja Termicznego
Przetwarzania LIFETEC- VACAT.

Zadanie Inwestycyjne 5

Osiedle Domów
w zabudowie szeregowej z apartamentami
VILLAPARK.

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów LIFETEC w Długoszynie

Będzie to pierwsza z dwóch instalacji komercyjnych LIFETEC budowanych w Polsce. Projekt jest najbardziej zawansowany w realizacji spośród pozostałych. Obecnie projekt jest w fazie projektowania budowy. W Q1 2022 r. projekt powinien uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

Planowane rozpoczęcie inwestycji planowane jest na Q2 (drugi kwartał) 2022 r. Projekt uzyskał juz wszytkie wymagane pozwolenia środowiskowe oraz posiada prawomocne pozwolenie budowlane.

Inwestycja realizowana jest przez spółkę celową VACAT Energia Sp. z o.o. Instalacja jest w 100% komercyjnym rozwiązaniem docelowo pracującym między innymi na potrzeby kilku gmin. W założeniu konstrukcyjnym ma produkować łącznie do 4 MWe energii  z odpadów a przy tym działa jako instalacja nie będąca spalarnią.

Jest to siostrzane odbicie instalacji demonstracyjnej Investeko S.A. w technologii LIFETEC lecz wyskalowane do utylizacji 35.000 Mg (ton) odpadów rocznie.

Główne wskaźniki projektu

Cena za odpady PLN/tonę
Wydajność instalacji w ton/rok
Cena zielonej energii PLN/MWh
Wartość projektu w mln PLN
Ilość wytwarzanej energii MWe
Zysk netto w mlm PLN/rok

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Paliwem dla instalacji będą odpady RDF i preRDF oraz odwodnione mechanicznie osady ściekowe. Celem jest unieszkodliwienie odpadów i produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracji wysokowydajnej). Kluczowymi elementami konstrukcji jest wysokosprawny układ zgazowania i produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w technologii LIFETEC. Instalacja będzie pod stałym monitoringiem emisyjnym.

Założenia inwestycyjne dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: Q2 2022 r.

Planowane zakończenie inwestycji: Q4 2025 r.

Sposoby inwestowania: udziały, koinwestycja

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Całkowity koszt inwestycji
89.000.000 zł
Przychody łączne rok (przyjęcie odpadów i produkcja energii)
31.020.000 PLN
Wartość zysku netto rok
12.109.000 PLN/rok
Całkowity czas zwrotu kapitału
6 lat
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR
19,33%
MPV
95.118.000 zł
Stopień realizacji zadania
15%

Zainteresował Cię nasz projekt - chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.