Świat inwestycji jest dla Ciebie otwarty. Fundusze sektorowe - czym są?

Fundusze sektorowe stanowią nowy rodzaj funduszy, uważany przez wielu za  ryzykowny. Jest to jednak opinia nie właściwa, ponieważ najważniejszym elementem decydującym o ryzyku jest struktura wewnętrzna inwestycji funduszu i sektor gospodarczy którym fundusz się zajmuje. Faktem jest to, że jest to ten dział funduszy, który domaga się nie tylko wiedzy, ale i zrozumienia. Istota funduszy sektorowych opiera się na tym, iż skoncentrowane są one wokół spółek działających wokół jednego bądź kilku sektorów. Tworzy to przestrzeń do dużych zysków, ale też i do zwiekszonego ryzyka, kiedy ktoś nie zna się na pewnych zależnościach, zarówno giełdowych, jak i w wybranej branży.

Dokładne przygotowanie

Dokładne przygotowanie się do inwestowania w funduszach sektorowych to podstawa. Takie fundusze polecamy i warto z tego skorzystać, kiedy zależy nam na innowacyjnej formie inwestowania. Kiedy podejmujemy się inwestowania za pomocą funduszy sektorowych to należy pamiętać o ryzyku, głównie biznesowym. Trzeba wybrać stabilną gałąź a konkretnie branże lub biznes. Warto podejmować się inwestowania w danym sektorze przez dłuższy okres czasu. Dobrze będzie też sprawdzić, które spośród sektorów są najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne w danym czasie. To pomoże dobrze wystartować na rynku inwestycyjnym. I dzięki temu fundusze będą idealnie rozporządzane.

Opłacalne ryzyko

Bez wątpienia, ryzyko, które jest podejmowane w ramach funduszy sektorowych jest ryzykiem opłacalnym. Wystarczy odrobinę znać się na giełdzie i nieustannie poszerzać wiedzę z zakresu sektora, w którym się inwestuje. Wtedy podejmie się właściwe decyzje inwestycyjne. Na dodatek, korzystając ze wsparcia osób znających się na giełdzie, można liczyć na to, że wraz ze wzrostem wiedzy inwestycyjne decyzje będą jeszcze lepsze. Przyszłość funduszy sektorowych jest czymś, o czym z pewnością można stwierdzić, że będzie rozwijać się w idealnym tempie. Już w tej chwili można dostrzec, że fundusze te są chętnie wybierane przez inwestorów, zarówno początkujących, jak i już nieco bardziej doświadczonych.

 
Green Valley ASI S.A. (ASI) z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje, że dane przedstawione w niniejszej informacji mają charakter wyłącznie reklamy i promocji i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zaprezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w funduszu w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Niniejsze informacje nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1832.). Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej, rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Szczegółowy opis warunków emisji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania Praw Udziałowych emitowanych przez ASI znajdują się w Regulaminie dla inwestorów udostępnionych na stronie internetowej, stanowiących integralną część oferty.

Inne artykuły

Ekologiczne inwestycje

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI?

Ulga podatkowa dla inwestorów ASI. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) stanowią nowy rodzaj funduszy, który uważany jest przez wielu za  ryzykowny.

Czytaj dalej »