Zakład Produkcji Biopaliw
Alternatywnych w Myszkowie - VIG.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie możliwości zagospodarowania kolejnej, nowej grupy odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzenie nowych produktów typu paliwo BIOVIG – paliwo alternatywne z frakcją biodegradowalną oraz granulatu tworzyw sztucznych PLASVIG i granulatu gumowego GUMIVIG.

 

Efektem technologicznym będzie nowy produkt – paliwo alternatywne z frakcją biodegradowalną BIO-VIG w którym 50% stanowić będą odpady przemysłowe i pochodne odpadów komunalnych oraz 50%  odpadów z frakcją biodegradowalną.

 

Opracowanie technologii kompozycji mieszanek paliw alternatywnych z odpadów z wykorzystaniem materiału biodegradowalnego wraz z budową infrastruktury i instalacji technologicznej.

Planowanymi efektami projektu będzie:

Główne założenia projektu

Wartość inwestycji w mln PLN
0
Udział własny w mln PLN
0
Okres inwestycji w latach
0
Wkład finansowy Green Valley w mln PLN
0
Wpływy z działalności w mln PLN
0
Wielkość produkcji paliwa w tyś. ton
0

I etap inwestycji – 7.500.000 zł:

 

– finansowanie Green Valley ASI S.A. 5.000.000 zł,
– udział własny 1.000.000 zł,
– pożyczka, kredyt, leasing 1.500.000  zł,
– dodatkowym udziałem w przedsięwzięciu będzie wniesienie przez Spółkę do oddziału nieruchomości wraz z częścią niezbędnej infrastruktury oraz  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wartości około 2.000.000 zł.

 

II etap inwestycji – 2.000.000 zł:

– wpływy z bieżącej działalności oddziału 1.000.000 zł,
– leasing 1.000.000 zł.

 

Data rozpoczęcia inwestycji: 1.02.2022 r.

Planowane zakończenie inwestycji: 01.06.2023

 

Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wydajność instalacji
35.000 ton/rok
Wartość inwestycji funduszu
5.000.000 PLN
Wartość zysku netto rok
1.000.000 PLN/rok
Stopień realizacji zadania
5%

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.

Nasze inne projekty