Umowa inwestycyjna - Investeko S.A.

Została zawarta w 2020 r. na podstawie tej umowy został określony zakres działań oraz maksymalne limity kwot do jakich Green Valley ASI S.A. zobowiązała udzielić wsparcia finansowego.

 

Podstawowe założenia umowy inwestycyjnej obejmują sposób dokonania inwestycji w głównej mierze poprzez objęcie lub nabycie akcji spółki.

 

Dokapitalizowanie Investeko S.A. wpłynie również na poszerzanie zakresu oferowanych usług w ramach istniejących struktur – spółek zależnych.

 

Fundusz w ramach umowy zobowiązał się do nabycia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresach przyszłych, poprzez objęcie akcji nowych emisji, oraz odkupu wyemitowanych akcji spółki będących w posiadaniu członków Zarządu Spółki

Wszelkie powyższe działania realizowane przez Fundusz zostaną podjęte zgodnie z założeniami inwestycyjnymi Funduszu, w ramach których wielkość inwestycji w jedną Spółkę i jednostek z nią powiązanych nie może przekroczyć 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), chyba że Rada Nadzorca Funduszu, w formie uchwały wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu

Główne założenia projektu

Wartość inwestycji w mln PLN
0
Docelowa max. ilość akcji w tyś. szt.
0
Śr. cena zakupu akcji w PLN
0
Bieżąca wartość aktywów w mln PLN
0
Ilość nabytych akcji w tyś. szt.
0
udział % w kapitale zakładowym spółki
0

Podstawowe założenia technologiczne dla projektu

Umowa dotyczący współpracy w zakresie wsparcia kapitałowego w realizacji  strategii inwestycyjnej w obszarach recyklingu materiałowego tworzyw sztucznych, unieszkodliwiania oraz odzysku energetycznego odpadów, w tym niebezpiecznych, oraz wsparcia instrumentami finansowymi ekologicznych projektów wdrożeniowych z Programów LIFE współfinansowanych przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współpraca przewiduje również współfinansowanie przez Fundusz wkładu własnego Investeko S.A. w środowiskowych projektach komercyjnych dofinasowanych ze  środków publicznych.

Założenia inwestycyjne
dla funduszu

Data rozpoczęcia inwestycji: 10 sierpnia 2020 r.

 

Planowane zakończenie inwestycji: 31.03.2022 r.

 

Aktywa: instrumenty dłużne, zastaw

Wartość inwestycji Funduszu
5.000.000 PLN
Ilość docelowa nabywanych akcji
800.000 szt.
Stopień realizacji zadania
42%
Planowana wartość aktywów dla inwestycji
6.800.000 PLN

Zarabiaj z nami

Twoja inwestycja to nie tylko zysk dla portfela, to także wsparcie projektów mających realny i pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki „zielonym inwestycjom” rozwiązujemy problemy cywilizacyjne.

Zainteresował Cię nasz projekt?

Chętnie udzielimy Ci informacji na temat inwestycji.